Кількісні числівники


Нижче в таблиці наведено приклади кількісних числівників:Деякі кількісні числівники англійської мови

  1. one
  2. two
  3. three
  4. four
  5. five
  6. six
  7. seven
  8. eight
  9. nine
  10. ten

 

11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen

 

 

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

 

100  one (a) hundred

101  one hundred and one

102  one hundred and two

200  two hundred

201  two hundred and one

232 two hundred and thirty-two

500 five hundred

1000 one (a) thousand

1001 one (a) thousand and one

 

1,157 one thousand one hundred and fifty-seven

2,000 two thousand

100,000 a hundred thousand

1,000 000 one (a) million

2,000 000 two million

 

Кількісні числівники від 1 до 12 включно, а також числівники a hundred, a thousand, a million прості.

Кількісні числівники від 13 до 19 включно утворюються додаванням суфікса teen  до відповідних простих числівників першого десятка:

fourfourteen; ninenineteen 

У двох випадках додавання суфікса teen супроводжується зміною звуків кореня: threethirteen; fivefifteen. При додаванні суфікса teen до числівника eight кінцеве t опускається.

eight eighteen

Числівники з суфіксом teen вимовляються з двома наголосами — на першому складі і на суфіксі, якщо за ними не йде іменник:

How many children are present?  

Nineteen. 

Коли ці числівники вживаються перед іменником, то вони вимовляються з одним наголосом на першому складі:

There are seventeen books on the shelf.

 

Числівники, що означають десятки (20—90), утворюються додаванням суфікса ty до відповідних простих числівників:

seven — seventy; nine — ninety

При додаванні суфікса ty у деяких числівників змінюється вимова або написання кореня:

two  — twenty 

three thirty 

four — forty 

five fifty 

eight eighty

Решта кількісних числівників складені. Десятки з одиницями утворюються так само, як і в українській мові, але пишуться через дефіс (рисочку):

25 двадцять п’ять twenty-five

59 fifty-nine

У складених числівниках між сотнями (тисячами і мільйонами) і десятками (або одиницями, якщо немає десятків), що йдуть за ними, у будь-якому розряді вживається сполучник and:

342 — three hundred and forty-two

4,125 — four thousand one hundred and twenty-five

Перед числівниками hundred, thousand і million замість числівника one часто вживається неозначений артикль.

При цифровому зображенні кількісних числівників кожні  три  розряди  відокремлюються  комами: 5,382;

1,250,701.

Кількісні числівники hundred, thousand і million не вживаються у формі множини, тобто не мають закінчення -s:

ten thousand books

Five hundred schoolchildren were present at the meeting.

Проте, коли зазначені числівники виражають неозначену кількість, вони вживаються у множині із закінченням -s. У цих випадках після числівника звичайно йде іменник з прийменником of:

Thousands of people took part in the demonstration.

Millions of Ukrainian schoolchildren go in for sports.


Підпишіться на наш Telegram!