Кількісні числівники
/

Кількісні числівники

3 хвилини читання

Цифри і числа є в будь-якій мові, тому ця тема не вважається важкою для розуміння. Числівники кожної мови мають свої особливості, яких може не бути в рідній мові. Тому, вивчаючи цю частину, необхідно запам’ятати назви цифр і чисел, а також випадки їх правильного вживання. Сьогодні ми розберемо кількісні числівники, а порядкові ви можете переглянти у відповідній статті.

Цифри англійською

В англійській 10 цифр (figures): від 0 до 9. Різні комбінації цих «цифр» утворюють «числа». Ці десять цифр англійською мовою з транскрипцією звучать наступним чином:

 • 0 – zero / ‘ziərəu /;
 • 1 – one / wʌn /;
 • 2 – two / tu: /;
 • 3 – three / θri: /;
 • 4 – four / fɔ: /;
 • 5 – five / faiv /;
 • 6 – six / siks /;
 • 7 – seven / ‘sev (ə) n /;
 • 8 – eight / eit /;
 • 9 – nine / nain /.

А тепер давайте подивимося, які числа ми можемо утворювати за допомогою цифр.

Кількісні числівники від 1 до 100

Як і в українській мові, в англійській є числівники, за допомогою яких ми рхуємо щось. Вони називаються «кількісними» (cardinal numbers), відповідають на питання «скільки?»: One – один, two – два. А також є числівники, які відповідають за порядок чого-небудь при лічбі. Ці числівники називаються «порядкові» (ordinal numbers) і відповідають на питання «який за рахунком?»: First – перший, second – другий.

Ось які числа ви можете зустріти в англійській мові.

1 – one 13 – thirteen 25 – twenty-five
2 – two 14 – fourteen 26 – twenty-six
3 – three 15 – fifteen 27 – twenty-seven
4 – four 16 – sixteen 28 – twenty-eight
5 – five 17 – seventeen 30 – thirty
6 – six 18 – eighteen 40 – forty
7 – seven 19 – nineteen 50 – fifty
8 – eight 20 – twenty 60 – sixty
9 – nine 21 – twenty-one 70 – seventy
10 – ten 22 – twenty-two 80 – eighty
11 – eleven 23 – twenty-three 90 – ninety
12 – twelve 24 – twenty-four 100 – one hundred

Кількісні числівники в англійській бувають:

 1. Прості: one (1), three (3), hundred (100), thousand (1000).
 2. Похідні, тобто ті, у яких присутні суфікси -teen і -ty: seventeen (17), fifty (50).
 3. Складні, які включають в себе два і більше слова: eight hundred (800), five hundred and forty-three (543), six thousand, three hundred and ninety-nine (6399).

Кількісні числівники від 100 і до …

А ось так утворюються кількісні числівники понад сотню.

101 – one hundred and one
102 – one hundred and two
200 – two hundred
300 – three hundred
1000 – one thousand
1001 – one thousand and one
1346 – one thousand, three hundred and forty-six
3000 – three thousand
10 000 – ten thousand
100 000 – one hundred thousand
1 000 000 – one million
1 000 000 000 – one milliard (звичніше в Англії) и one billion (звичніше в США)

Спробуємо зробити неможливе і записати словами таке число 1 623 457?

1,623,457 = One million, six hundred and twenty-three thousand, four hundred and fifty-seven.

За класичними правилами англійської, коли ми записуємо числа словами, то після кожної “трійки” цифр ми повинні ставити кому (1,346 – one thousand, three hundred and forty-six), але в сучасній англійській на листі можна не розділяти комою кожний тисячний розряд. Коли ми записуємо складові кількісні числівники цифрами, то кожні три розряди відокремлюємо комою: 6,485 або 15,394. А ось в десяткових дробах використовуємо точку – 2.5 або 4.46. А в українській мові все абсолютно навпаки: кому ми використовуємо з дробом, а точку – в розрядах.

Особливості вживання кількісних числівників

Поговоримо про деякі особливості вживання кількісних числівників.

 • Подивіться на числівники від 13 до 19. Побачили закономірність? Так, ці числівники утворені за допомогою суфікса -teen від числівників першого десятка. Не пропустіть невеликі зміни в правописі у 13 (thirteen) і 15 (fifteen). Вимовляйте такі числівники правильно: наголос буде на суфікс -teen.
 • Так само утворюються числівники, що виражають десятки. Працюємо з цифрами першого десятка і суфіксом -ty. І зауважте, між десятками і наступними одиницями є дефіс (fifty-five, sixty-three, ninety-one).
 • Якщо ви були уважні, обов’язково помітили, що у числівників hundred, thousand і million немає множини, коли перед ними стоїть інший числівник: seven hundred, five thousand, nine million. Однак якщо ми говоримо про якусь невизначену кількість і після числівника стоїть іменник, то закінчення -s можна викроистовувати.

Millions of people voted in this election.

Мільйони людей проголосували на цих виборах.

Three hundred people voted for him.

Три сотні людей проголосували за нього.

 • Якщо ви зустрінете словосполучення «п’ятсот робочих» або «чотири тисячі студентів», вам неодмінно захочеться перекласти їх за допомогою прийменника of, а цього робити не потрібно. Правильно говорити five hundred workers і four thousand students. Коли ми говоримо «чотири моїх сестри» і маємо на увазі «чотири з усіх моїх сестер», «десять ваших статей» (десять з усіх ваших статей), «троє його колег» (троє з усіх його колег), то вживаємо прийменник of при перекладі: four of my sisters, ten of your articles, three of his collegues.
 • У словосполученнях «тридцять один роман» або «шістдесят одна неділя» студенти думають, що при перекладі на англійську слова «роман» і «тиждень» повинні бути в однині. А ось і ні. Вони перекладаються іменниками у множині: thirty-one novels і sixty-one weeks.

Як бачите, нічого складного. Дана тема тісно пов’язана з іншими числівниками, на які необхідно звернути увагу: