Числвіник
/

Числівник (the numeral)

1 хвилина читання

Ми стикаємося з розрахунком постійно. Який за рахунком день тижня, яка сьогодні дата і рік, скільки часу, о котрій годині починається робочий день і до котрої години відкриті магазини. … Кожен день ми використовуємо в мові цифри і числа, а, значить, числівник (numeral) є невід’ємною і дуже важливою частиною нашого життя. Числівники в англійській мові теж заслуговують на увагу, адже практично жодна розмова не обходиться без них. Яку ж частину мови ми називаємо числівником? А саме ту, яка позначає кількість і порядок предметів при рахунку. Дивлячись на визначення, можна здогадатися, що всі числівники в англійській мові можна розділити на дві великі групи: кількісні (cardinal) і порядкові (ordinal).

Кількісний числівник в англійській мові

Ці числівники вказують на кількість предметів при рахунку і використовують питання «скільки?» (How many?). Це практично будь-які цифри і числа:

Seven birds were sitting on the roof.

Сім пташок сиділи на даху.

I remember thirty-two poems.

Я пам’ятаю тридцять-два вірші.

Two hundred and ten clerks were examined by the doctor.

Лікар оглянув двісті десять службовців.

Числівники million / thousand можуть виступати в якості іменника:

Thousands refused to continue their work.

Тисячі відмовилися продовжити роботу.

Порядкові числівники в англійській мові

На відміну від попередньої групи, порядкові числівники позначають порядкове місце предмета при рахунку, їм належить питання «Який? Котрий?» (Which?). Утворюються ці числівники за допомогою суфікса -th: sevenseventh (сім – сьомий). Виняток становлять числівники «перший», «другий», «третій» – first, second, third.

Дроби (fractional numbers) складаються з двох частин: кількісного та порядкового числівників, і останній вживається в якості іменника: 2/3two thirds.

Десяткові дроби (decimal numbers) вимовляються як 2.63 – two point six three.

Окремо варто згадати про таке поняття, як «нуль». Він буде звучати по-різному в залежності від ситуації:

  • 0 – naught (в математиці): 0.8 – naught point eight.
  • 0 – zero (в науці): -23 за Цельсієм – twenty-three degrees below zero.
  • 0 – o (ou) – в номері телефону.
  • 0 – nil / nothing (в спорті): 3: 0 – score is three nothing (nil)

Ми розглянули всі групи числівників в англійській мові, розповівши про них найголовніше. Якщо вам знадобиться більш детальна інформація про той чи інший тип числівника в англійській мові, звертайтеся до статей нашого блогу з однойменними назвами: