Деякі особливості вживання числівників


Перед порядковим числівником ставиться означений артикль. Артикль вживається і в тих випадках, коли означуваний іменник опускається.

Did you win the first prize or the second?

The second.

Іноді порядковому числівнику передує неозначений артикль означуваного іменника. В цьому разі числівник має значення «ще один».

May I ask you for a second cup of tea?

Роки в датах на відміну від української мови позначаються кількісними числівниками. При цьому числівник, який позначає рік, розбивається на дві частини — спочатку вимовляється число сотень, а потім число десятків і одиниць:

1917 nineteen seventeen (у розмовній мові)

nineteen hundred and seventeen (більш офіційно)

Jack London was born in 1876 (eighteen seventy-six або eighteen hundred and seventy-six) and died in 1916 (nineteen sixteen ado nineteen hundred and sixteen).

Числа місяця позначаються порядковим числівником з означеним артиклем, який ставиться або перед назвою місяця з прийменником of, або після назви місяця без прийменника.

The school year begins on the first of September.

The school year begins on September the first.

Для позначення віку вживаються такі конструкції з кількісними числівниками:

Не is nineteen.

Не is nineteen years old.

Для позначення арифметичних дій вживаються такі конструкції з кількісними числівниками:

3 + 4= 7

Three and four is seven.

Three plus four is seven.

10 — 7= 3

 Ten less seven is three.

Ten minus seven is three.

30 : 3=10

Thirty divided by three is ten.

8 • 4 = 32

Eight times four is thirty-two.

Eight multiplied by four is thirty-two.