Деякі особливості вживання числівників
/

Деякі особливості вживання числівників

1 хвилина читання

В даній статті ми хотіли б трішки більше розповісти про деякі особливості вживання числівників. Такі як використання артикля, правильне читання математичних прикладів та інші.

Перед порядковим числівником ставиться означений артикль. Артикль вживається і в тих випадках, коли означуваний іменник опускається.

– Did you win the first prize or the second?
The second.

– Ти виграв перший приз чи другий?
Другий.

Іноді перед порядковим числівником стоїть неозначений артикль означуваного іменника. В цьому разі числівник має значення «ще один».

May I ask you for a second cup of tea?

Чи можу я попросити в тебе ще одну чашечку чаю.

Роки в датах на відміну від української мови позначаються кількісними числівниками. При цьому числівник, який позначає рік, розбивається на дві частини — спочатку вимовляється число сотень, а потім число десятків і одиниць:

  • 1917 nineteen seventeen (у розмовній мові)
  • Nineteen hundred and seventeen (більш офіційно)

Jack London was born in 1876 (eighteen seventy-six або eighteen hundred and seventy-six) and died in 1916 (nineteen sixteen ado nineteen hundred and sixteen).

Джек Лондон народився в 1876 та помер в 1916.

Числа місяця позначаються порядковим числівником з означеним артиклем, який ставиться або перед назвою місяця з прийменником of, або після назви місяця без прийменника.

The school year begins on the first of September.

Навчальний рік починається першого вересня.

The school year begins on September the first.

Навчальний рік починається першого вересня

Для позначення віку вживаються такі конструкції з кількісними числівниками:

Не is nineteen.

Йому дев’ятнадцять.

Не is nineteen years old.

Йому дев’ятнадцять років.

Для позначення арифметичних дій вживаються такі конструкції з кількісними числівниками:

3 + 4= 7

Three and four is seven.

Три та чотири буде сім.

Three plus four is seven.

Три плюс чотири буде сім.

10 – 7= 3

 Ten less seven is three.

Десять мінус сім буде три.

Ten minus seven is three.

Десять мінус сім буде три.

30 : 3=10

Thirty divided by three is ten.

Тридцять подіилити на три буде десять.

8 • 4 = 32

Eight times four is thirty-two.

Вісім разів по чотири буде тридцяить два.

Eight multiplied by four is thirty-two.

Вісім помножити на чотири буде тридцять два.

Додатковий матеіал до теми “Деякі особливості вживання числівників”: