Вживання ступенів порівняння прикметників

вживання ступенів порівняння прикметників

Сьогодні ми розбираємо вживання ступенів порівняння прикметників. Звичайний ступінь означає якість предмета без порівняння з тією самою якістю інших предметів.

Your coat is too light for our cold weather.

Твоя кофта залегка для такої холодної погоди

He is a very nice boy.

Він дуже хороший хлопчик.

Звичайний ступінь може вживатися також при порівнянні двох предметів з однаковою мірою якості. Для цього вживається конструкція (just) as + звичайний ступінь прикметника + as…

Your room is just as large as mine.

Твоя кімната така ж велика, як і моя.

I’m just as tired as you (are).

Я стомлений, як і ти.

Ця конструкція зустрічається у багатьох прислів’ях:

He’s as busy as a bee.

Працьовитий, як бджола.

It’s as clear as day.

Світло, як вдень.

Звичайний ступінь може вживатися і для вираження неоднакової міри якості, а саме:

  • Для вираження меншої міри якості в конструкціях:

not so + прикметник у звичайному ступені + as…

half as + прикметник у звичайному ступені + as…

This exercise isn’t so easy as you think it is.

Ця врава не настільки легка, як ти думаєш.

Our garden is not so big as yours.

Наш сад не такий великий, як ваш.

My bag is half as heavy as yours.

Моя сумка важить як половина твоєї.

  • Для вираження більшої (вищої) міри якості в конструкціях (порівняйте з українським «вдвоє більший», «втроє важчий»): 

twice as + прикметник у звичайному ступені + as…

three times (four times і т. п.) as + прикметник у звичайному ступені + as…

This task is twice as difficult as the first one.

Це завдання вдвічі важче за перше.

My model is four times as big as yours.

Моя моделька вчетверо більша за твою.

Вищий ступінь виражає більшу міру якості і вживається при порівнянні двох предметів (осіб) або якості.

Не is younger than his brother.

Він молодше за свого брата

In winter days are shorter and nights are longer than in summer.

Взимку дні коротші і ночі довші, ніж влітку.

Після форми вищого ступеня вживається сполучник than, якщо згадується те, з чим порівнюється даний предмет.

Для підсилення вищого ступеня вживаються слова much, far (значно, набагато):

The river is much deeper in the middle.

Ця річка більш глибока на середині.

The first picture was far better than this one.

Перша картинка була значно краща за цю.

Найвищий ступінь виражає найвищу міру якості при порівнянні кількох (більше двох) предметів.

Ann got the biggest piece of the cake.

Енн дістався найбільший шматок торта.

Hunger is the best cook.

Голод найкращий повар.

The most difficult thing is to begin.

Найважча річ – це розпочати.

Іменник, перед яким стоїть прикметник у найвищому ступені, звичайно вживається з означеним артиклем.

Означений артикль вживається і тоді, коли означуваний іменник випускається або замінюється займенником one.

Your answer is the best (one).

Твоя відповідь найкраща.

Прикметники у найвищому ступені часто зустрічаються у таких конструкціях:

  • з означальними підрядними реченнями:

This is the most interesting play I’ve ever seen.

Це найцікавіша вистава, яку я тільки бачив.

This is the easiest English book I’ve ever read.

Це найлегша книжка англійською, яку я тільки читав.

  • у сполученнях з прийменниками in, of га ін.:

The Ukraine is the largest country in Eastern Europe.

Україна – найбільша країна в Східній Європі.

He’s the best of my friends.

Він найкращий з моїх друзів.

Додатковий матеріал до теми “Вживання ступенів порівняння прикметників”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box