Вживання ступенів порівняння прикметників


Звичайний ступінь означає якість предмета без порівняння з тією самою якістю інших предметів.

Your coat is too light for our cold weather.

He is a very nice boy.

Звичайний ступінь може вживатися також при порівнянні двох предметів з однаковою мірою якості. Для цього вживається конструкція (just) as + звичайний ступінь прикметника + as

Your room is just as large as mine.

I’m just as tired as you (are).

Ця конструкція зустрічається у багатьох прислів’ях:

He’s as busy as a bee.

It’s as clear as day.

Звичайний ступінь може вживатися і для вираження неоднакової міри якості, а саме:

  1. Для вираження меншої міри якості в конструкціях:

not so + прикметник у звичайному ступені +as…

half as + прикметник у звичайному ступені +as…

This exercise isn’t so easy as you think it is.

Our garden is not so big as yours.

My bag is half as heavy as yours.

2.  Для вираження більшої (вищої) міри якості в конструкціях (порівняйте з українським «вдвоє більший», «втроє важчий»): 

twice as + прикметник у звичайному ступені + as…

three times (four times і т. п.) as + прикметник у звичайному ступені + as…

This task is twice as difficult as the first one.

My model is four times as big as yours.

Вищий ступінь виражає більшу міру якості і вживається при порівнянні двох предметів (осіб) або якості.

Не is younger than his brother.

In winter days are shorter and nights are longer than in summer.

Після форми вищого ступеня вживається сполучник than, якщо згадується те, з чим порівнюється даний предмет.

Для підсилення вищого ступеня вживаються слова much, far (значно, набагато):

The river is much deeper in the middle.

The first picture was far better than this one.

Найвищий ступінь виражає найвищу міру якості при порівнянні кількох (більше двох) предметів.

Ann got the biggest piece of the cake.

Hunger is the best cook.

The most difficult thing is to begin.

Іменник, перед яким стоїть прикметник у найвищому ступені, звичайно вживається з означеним артиклем.

Означений артикль вживається і тоді, коли означуваний іменник випускається або замінюється займенником one.

Your answer is the best (one).

Прикметники у найвищому ступені часто зустрічаються у таких конструкціях:

а) з означальними підрядними реченнями:

This is the most interesting play I’ve ever seen.

This is the easiest English book I’ve ever read.

б) у сполученнях з прийменниками in, of га ін.:

The Ukraine is the largest country in Eastern Europe.

He’s the best of my friends.


Підпишіться на наш Telegram!