Підметові підрядні речення (Subject clauses)

В англійській мові підметове підрядне речення виконує в складному реченні роль підмета головного речення. Підметове підрядне звичайно ставиться після присудка, причому в цьому випадку головне…

Типи підрядних речень

Підрядні речення в англійській мові поділяються на такі типи залежно від ролі, яку вони виконують у складнопідрядному реченні: Підметові підрядні речення (Subject Clauses). Присудкові підрядні…

1 11 12 13 14 15 20