Browse Category

Займенник - Page 3

Частина мови, до якої належать слова, що не називають особи, предмета, якості або числа, а тільки вказують на них, виступаючи замість іменників, прикметників або числівників.
Займенники every та each

Займенники Every та Each

26.07.2011
2 хвилини читання
В англійській мові займенники every та each не повністю співпадають за своїм значенням. Every об’єднує людей чи предмети в однорідну групу;  часто вживається при узагальненні. Each, навпаки, виділяє індивідуум з групи, розділяє членів однорідної групи. Порівняйте: We want every child to succeed. Ми хочемо,
Займенник None of

Займенник None of

02.07.2011
1 хвилина читання
Займенник none of в англійській мові означає «ніхто з», «ні один з» і вживається або замість no перед іменником з артиклем, присвійним чи вказівним займенником, або перед особовим займенником. Наприклад: None of the furniture got wet. Ніщо з меблів не промокло. None of my
Заперечні займенники

Заперечні займенники

03.12.2009
2 хвилини читання
В нашому блозі ми розглянули досить велику кількість займенників. Сьогодні ми познайомимось з ще одним типом – заперечні займенники. До цього розряду належать займенники nо, none, по one, nobody, nothing, neither. Заперечні займенники вказують на відсутність чого-небудь і є одним із способів вираження заперечення
Особливості вживання неозначених займенників (II)

Особливості вживання неозначених займенників (II)

02.12.2009
4 хвилини читання
В нашому блозі ми розглянули різні типи займенників. В даній статті ми хотіли б продовжити розглядати особливості вживання неозначених займенників (II). Розпочнемо з займенника all. Займенник all Займенник-прикметник all (все, весь, вся, всі) вживається як з незлічуваними, так і з злічуваними іменниками в однині
Повернутисьнаверх