/

Займенники з прийменником of в англійській мові

3 хвилини читання

Прийменник of безсумнівно можна назвати одним з найбільш вживаних прийменників англійської мови. Він може поєднуватися з іменником, дієсловом, прикметником, займенником та іншими частинами мови, наприклад: a glass of water – стакан води, to dream of a new car – мріяти про нову машину, a boy of ten years – хлопчик десяти років, a friend…

Детальніше
/

Займенник all

1 хвилина читання

Неозначений займенник all в англійській мові може бути і іменником, і прикметником. А в реченні його функції такі: підмет, додаток, означення. Коли ми працюємо з ним як з прикметником all, ми використовуємо його в значенні «всі» (злічувані іменники, множина) і в значенні «весь», «вся»,…

Детальніше
/

Відносні займенники

2 хвилини читання

Відносні займенники (relative pronouns) представляють собою одну з декількох груп займенників в англійській мові. Вони необхідні для зв’язку підрядних речень з головним в складі складного речення. Таким чином, вони є сполучними словами. Саме сполучними словами, а не сполучниками. Адже відносні займенники в англійській мові…

Детальніше
/

Займенник it

2 хвилини читання

Займенник it у реченні може бути підметом та перекладатися як особовий займенник (він, вона, воно) чи вказівним займенником «це»: The City is in centre of London. It occupies about one square mile of area. Сіті знаходиться в центрі Лондона. Його площа складає біля однієї…

Детальніше