Боргові муки: borrow, lend, owe або loan?

Є таке прислів’я: хочеш втратити друга – позич йому грошей. Не беруся судити, адже ситуації в житті бувають різні. Однак точно знаю, що ті, хто вивчає англійську мову часто плутають дієслова to borrow, to lend, to owe і to loan. І тоді банк раптом позичає гроші у клієнта, а бідний студент замість довгоочікуваної позики отримує кредит під відсотки. Давайте розберемося в різниці значень цих дієслів, щоб більше їх не плутати.

Вживання дієслова to borrow

Дієслово to borrow вживають, коли беруть щось з обіцянкою повернути. Мова може йти не тільки про гроші, а й про книгу, ручку або інші предмети. На українську мову це дієслово перекладається як «займати», «брати в борг», «брати на час», рідше – «позичати». наприклад:

Can I borrow some money? – Можу я зайняти трохи грошей?

She borrowed a book from the library. – Вона взяла книгу в бібліотеці.

He had to borrow a pen to finish the essay. – Йому довелося позичити ручку, щоб дописати твір.

Some words in English were borrowed from French. – Деякі слова в англійській мові були запозичені з французької.

Корисні словосполучення з to borrow

To borrow from somebody – займати у кого-небудь.

They always borrow money from us. – Вони весь час беруть у нас гроші в борг.

To borrow heavily – влазити в борги, багато позичати.

He borrowed heavily and now he has to sell his car. – Він загруз у боргах, і зараз йому доведеться продати машину.

To borrow trouble – напрошуватися на неприємності.

If you do not stop bothering their dog, you will definitely borrow trouble. – Якщо ти не припиниш дражнити їх собаку, ти точно нарвешся на неприємності.

Похідні від дієслова to borrow

A borrower – позичальник, який бере в борг.

High interest rates are bad news for borrowers. – Високі процентні ставки – погана новина для позичальників.

Borrowing – запозичення, позичання.

Borrowing money is not a pleasant act. – Позичання грошей – неприємна процедура.

Вживання дієслова to lend

Дієслово to lend (lent, lent) вживають в протилежному до to borrow значенні – давати комусь в борг гроші або предмет на час. To lend перекладається як «давати в борг», «позичати», рідше – «давати» / «надавати» в значенні наділення якоюсь якістю або характеристикою.

I hate lending money. – Я ненавиджу давати гроші в борг.

I can not lend you this CD because it’s not mine. – Я не можу позичити тобі цей диск, тому що він чужий.

Корисні словосполучення з to lend

To lend to somebody – давати в борг будь-кому.

She often lends money to her sister. – Вона часто позичає гроші своїй сестрі.

To lend an ear / one’s ears (to) – вислухати когось.

If you lend an ear to me, I will explain everything to you. – Я все тобі поясню, якщо ти вислухаєш мене.

To lend a (helping) hand – допомогти (фізично або морально).

Can you lend me a hand with this fridge? – Допоможеш мені з цим холодильником?

I will lend you a hand with physics if you want. – Я допоможу тобі з фізикою, якщо захочеш.

To lend color to – робити більш правдоподібним, цікавим.

Your clever comments lent color to the slideshow of your project. – Твої дотепні коментарі зробили презентацію твого проекту ще більш цікавою.

Похідні від дієслова to lend

A lender – кредитор, який дає в борг.

The lender decides what interest rate to charge. – Кредитор визначає рівень процентної ставки.

Вживання дієслова to owe

Дієслово to owe вживається в значенні «бути належним / зобов’язаним», «бути в боргу». Про що може йти мова? Перший варіант – про повернення грошового боргу або предмета, який був узятий на тимчасове користування. Другий варіант – про моральний борг або подяки, наприклад, за надану допомогу.

He owes me some money. – Він повинен мені грошей.

They owe their success to their parents. – Своїм успіхом вони зобов’язані батькам.

Корисні словосполучення з to owe

To owe to somebody – бути зобов’язаним / належним кому-небудь.

She owes $ 50 to them. – Вона повинна їм 50 доларів.

To owe (no) thanks to – (не) мати причин для подяки.

We owe no thanks to him for his behavior. – Через його поведінки у нас немає причин бути йому вдячними.

To owe somebody a living – бути зобов’язаним забезпечувати когось. Цією фразою ми висловлюємо несхвалення поведінки тих людей, які не докладають жодних зусиль, але очікують фінансової підтримки або інших благ.

They think the world owes them a living. – Вони думають, що весь світ їм винен.

I owe you one – я твій боржник

Thanks a lot for your help, I owe you one. – Спасибі величезне за допомогу, тепер я у тебе в боргу.

Owing to – завдяки, внаслідок, через.

Many unemployed people have good workplaces owing to the new governmental project. – Багато безробітних були вдало працевлаштовані завдяки новій державній програмі.

Вживання дієслова to loan

Дієслово to loan є синонімом to lend, проте вживається саме в американській англійській. У британському варіанті це слово як дієслово вживається вкрай рідко, але можна зустріти a loan як іменник зі значенням «позику», «позика», «кредит».

I loaned that book to my friend. – Я позичив ту книгу мого друга.

The bank loan was enough to pay all the bills. – Цього кредиту вистачило на те, щоб погасити всі борги.

Ми докладно розглянули 4 дієслова, які використовуються, коли мова заходить про борги. Сподіваємося, що наведені вище приклади допомогли вам зрозуміти різницю між to borrow, to lend, to owe і to loan.