артиклі з іменниками у функціях додатка

Артиклі з іменниками у функціях додатка

29.08.2019
2 хвилини читання

В останній статті, присвяченій вживанню артиклів в англійській мові, ми поговоримо про артиклі з іменниками у функціях додатка (apposition). У компанії з іменниками у функції додатка йдуть як неозначені, так і означені артиклі англійської мови. А ось який саме артикль і в яких випадках вживається, ми розглянемо на прикладах.

Якщо у функції додатка ми маємо злічуваний іменник в однині, то звертаємо увагу на неозначений артикль:

The novel, a three volume book, included 1500 pages.

Роман, книга в трьох томах, містив в собі 1500 сторінок.

Jennifer Berch, a professor of linguistics, studied the slang of teenagers.

Дженніфер Берч, професор лінгвістики, вивчала сленг підлітків.

He is a famous physicist, an expert in his field.

Він – відомий фізик, фахівець у своїй галузі.

Якщо ми бачимо означений артикль з іменником у функції додатка, це означає наступне:

  • Додаток має відношення до відомої особи:

Walt Disney, the famous film animator and producer, created Disneyland.

Уолт Дісней, відомий продюсер і мультиплікатор, створив Діснейленд.

Charles Freer, the founder of the Freer Gallery of Art, gave his collection to the United States.

Чарльз Фреєр, засновник галереї мистецтв Фреєра, передав свою колекцію США.

  • Додаток зрозумілий з ситуації або контексту:

We were looking forward to September, the month of our wedding.

Ми з нетерпінням чекали вересень, місяць нашого весілля.

Kate, the leader of the group, did not want to give up any authority.

Кейт, староста нашої групи, не хотіла втрачати свою владу.

  • Додаток передує іменнику:

The artist Stubbs painted mostly horses.

Художник Стаббс в основному малював коней.

Однак зауважимо, що якщо перед іменником розташоване слово, що позначає титул, чин, службовий ранг і т.д., ніякого артикля, як правило, немає:

Admiral Nakhimov, Colonel Baden-Powell, Doctor House, Queen Victoria, Professor Pulyakov, King Arthur, Lord Byron, Sir Kennet Starberk.

The life of Emperor Napoleon still attracts a lot of attention.

Життя імператора Наполеона досі привертає до себе загальну увагу.

Серед іменників у функції додатка, які позначають офіційну посаду, посаду, чин, займані лише однією людиною, найбільш уживаними є такі: author (автор), boss, captain (капітан), director, dean (декан, старший священик), manager, president , prime minister (прем’єр-міністр), goalkeeper (воротар), chief (глава, керівник), chairman (голова), head (голова), king (король), leader (лідер, глава), principal (глава, начальник, ректор ), queen (королева), secretary (секретар). В даному випадку з усією цією лексикою ми артикль не використовуємо.

King George III was a very educated man.

Король Георг III був дуже освіченою людиною.

Could you tell me who President of the Dominican Republic is?

Ви не могли б сказати, хто є президентом Домініканської республіки?

Означений артикль також не є винятком в цьому питанні, якщо мова йде про людину, а не про займану нею посаду. Обов’язковим атрибутом служить іменник з прийменником of.

Agatha Christy, the queen of the detective novel, was an outstanding woman.

Агата Крісті, королева детективного роману, була видатною жінкою.

Jeoffrey Chaucer, the founder of the English Literature, lived an interesting life.

Джеффрі Чосер, засновник англійської літератури, прожив цікаве життя.

І, звичайно, не забуваємо про означений артикль в титулах монархів і високопоставлених осіб: William the Conqueror (Вільгельм Завойовник), Ivan the Terrible (Іван Грозний), Peter the Great (Петро Великий), the Baron Munchausen (барон Мюнхгаузен) і т. д.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

Повернутисьнаверх

Don't Miss