Great Britain (Великобританія)

Great Britain

Читання є складовою частиною життя людей ще з давніх часів. Основною проблемою була доступність текстів потрібною мовою. Дібравшись до певного рівня, ви запросто зможете читати літературу мовою оригіналу, тому зараз же ми хочемо запропонувати вам тексти для тих, хто тільки починає цей складний, але захоплюючий шлях. Радимо приділити додаткові 20 хвилин на вивчення матеріалу напам’ять. Тема сьогоднішнього тексту – Great Britain.

Great Britain

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. They lie to the northwest of Europe. The British Isles are separated from the continent by the narrow strait of water which is called the English Channel.

The United Kingdom consists of four parts. England, the central part, occupies the most of the island of Great Britain. To the west lies Wales and to the North the third part of the country, Scotland, is situated. The fourth part os called the Northern Ireland and is located on the second island. Each part has its capital. The capital of England is London, Wales has Cardiff, Scotland has Edinburg and the main city of Northern Ireland is Belfast.

Great Britain is a country of forests and plain. There are no high mountains in this country. Scotland is the most mountainous region with the highest peak, Ben Nevis. The rivers of Great Britain are not long. The longest rivers are the Thames and the Severn. The capital of the United Kingdom, London, stands on the bank of Thames. As the country is surrounded by many seas there are some great ports at the seaside: London, Glasgow, Plymouth and others. Wales is a country of lakes. It has the most famous lake in the world – Loch-Ness. Seas and oceans influence the British climate which is not too cold in winter but never hot in summer.

Great Britain is a beautiful country with old traditions and good people.

Переклад

Об’єднане королівство Великобританія і Північна Ірландія роззташоване на Британських островах. Вони лежать на північному заході від Європи. Британські острови відокремлені від континента вузькою протокою, яка називається Ла-Маншю

Об’єдане королівство складається з чотирьох частин. Англія – центральна частина – займає більшу частину острова Великобританія. На заході лежить Уельс, на півночі розташована третя частина країни – Шотландія. Четвертучастину називають Півнчіною Ірландією, і вона розташована на іншому острові.  Кожна частина має свою столицю. Столиця Англії – Лондон, Уельса – Кардиф, Шотландії – Единбург і головне місто Північної Ірландії – Белфаст.

Великобританія – країна лісів і рівнин. В ній немає високих гір. Шотландія – найбільший гористий район з найвищим піком Бен-Невіс. Ріки Великобританії недовгі. Найдовші ріки – Темза і Северн. Столиця Великобританії, Лондон, розташована на березі Темзи. Оскільки ця країна оточена багатьма морями, на узбережжі є великі порти: Лондон, Глазго, Плимут та ін. Уелься – країна озер. Тут знаходиться найвідоміше в світі озеро – Лох-Нес. Моря і океани впливають на британський клімат: не дуже холодний взимку і не зовсім жаркий улітку.

Великобританія – прекрасна країна з древніми традиціями і хорошими людьми.

Запитання до тексту

  1. Where does the United Kingdom situated? – Де розташоване Об’єднане Королівство?
  2. What parts does it consists of? – З скількох частин складається Об’єднане Королівство?
  3. What is the capital of Wales? – Що є столицею Уельса?
  4. Where is the highest peak of UK? – Де знаходиться найвищий пік?
  5. What is the most famous lake in the world? – Яке озеро найвідоміше в світі?

Пропонуємо переглянути наші попередні матеріали:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box