UK Holidays

UK Holidays (Свята у Великобританії)

25.11.2019
2 хвилини читання

У Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії державні свята – це дні, коли більшість підприємств і другорядних служб закриті, хоча все більше число роздрібних підприємств відкриваються в деякі з державних свят. Сьогодні ми розглянемо про основні з таких свят в тексті UK Holidays

UK Holidays

There are many holidays in Great Britain. The main are Christmas and Bank holidays.

Christmas is celebrated on the 25th of December and symbolizes the birthday of Christ. This day is marked by setting the fur-tree and decorating it with different toys and candles. Children wait for Santa Claus who comes to every house and brings presents. Going to bed children leave their stockings and shoes to receive presents the next morning. There are a lot of parties organized by people to celebrate this wonderful holiday. Young people like to spend it together in good companies. There are a lot of fun and jokes on that day.

Meeting the New Year Eve is held in a family in England. Some people in Scotland go outside and meet New Year on squares and singing songs or dancing. The first man coming to you after the New Year Eve may bring you luck especially if he comes with a piece of bread and coal. Bread symbolizes wealth and coal – warmth. Children like this holiday very much. They go from house to house, sing songs and congratulate people. People treat them candies or give them little money.

Bank holidays are celebrated four times a year. This day is the day-off for everybody because all banks and all places of business are closed. Englishmen spend this holiday in the country.

There are also great fairs with a lot of goods for sale, with fun, jokes and choosing the Pearl Queen and King. The Pearl Queen and King are people at the Fair who have the most unusual costume with a lot of pearl buttons on it.

There are many other holidays in Great Britain.

Свята у Великобританії

У Великобританії багато свят. Найголовніші з них – Різдво та Свято Банків.

Різдво святкують 25 грудня, воно символізує день народження Христа. У цей день продають ялинки та прикрашають їх різними іграшками та свічками. Діти чекають на Санта Клауса, який приходить у кожний дім і приносить подарунки. Лягаючи спати, діти залишають свої панчохи та туфлі, щоб наступного ранку отримати подарунки. Щоб відзначити це чудове свято, люди влаштовують багато вечірок. Молодим людям подобається проодити його у хороших компаніях. У цей день багато забав і жартів.

В Англії зустріч Нового року – сімейне свято. У Шотландії люди виходять на вулиці і зустрічають Новий рік на майданах з піснями і танцями. Перший чоловік, що прийшов до вас після новорічного дня, може принести вам удачу, особливо, якщо він прийде з окрайцем хліба та вугіллям. Хліб символізує багатство, а вугілля – тепло. Це свято дуже подобається дітям. Вони ходять від будинку до будинку, співають пісні, поздоровляють людей. Люди прогощають їх солодощами і дають дрібні гроші.

Свято Банків відзначають чотири рази на рік. Цей день – вихідний для усіх, тому що всі банки та підприємтсва зачинені. Англійці проводять це свято в селі.

Також влаштовуються шумні ярмарки з великою кількістю товарів на продаж, з розвагами, жартами і вибором Королеви та Короля Перлин. Королева і Король Перлин – це люди на ярмарці, вдягнені у найнезвичайніші костюми з великою кількістю перлистих гудзиків.

У Великобританії багато й інших свят

Схожі статті за тематикою UK Holidays:

Повернутисьнаверх

Don't Miss