The geographical position of Ukraine (Географічне положення України)

The geographical position of Ukraine

Україна – країна, розташована в південно-східній частині європейської частини материка Євразія, має площу 603,7 тис. км2. Межує з багатьма країнами. Більше ми дізнаємось в тексті The geographical position of Ukraine.

The geographical position of Ukraine

Ukraine is situated on the south-east of Europe. The territory of Ukraine is 603700 square kilometers.

It borders on Belarus, Moldova, Slovakia, Hungary, Poland, Romania and Russia. The territory of Ukraine is mostly flat. There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south but they are not high. The main rivers are the Dnipro, the Dniester, the Bug and others The Dnipro is one of the longest European rivers and one of the country’s main sources of hydroelectric power. The coasts of the Azov Sea and the Black Sea are good for ports. We have quite a lot big sea ports, for example Odessa, Kherson, Mykolaiv, Mariupol and Kerch.

The geographical position of Ukraine is very favorable because the country lies on the crossroads of the ways from Asia to Europe. Since the times of Kievan Rus’ Ukrainian roads have been used for trade contacts. Due to favorable climatic conditions, Ukraine is traditionally an agricultural country. Wheat, maize and other corns, vegetables, a lot of fruits are grown here.

The country is rich in natural resources, such as iron ore, coal, non-ferrous metals, oil, gas. It has developed a varied industry, concentrated mostly in and around big cities, such as Kyiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkiv, Lviv, Mykolaiv and others. It produces planes and ships, lorries and buses, electronic equipment, precision instruments and agricultural machines and other goods.

Географічне положення України

Україна розташована на південному сході Європи. Територія України скаладає 603700 квадратних кілометрів.

Вона межує з Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Польощею, Румунією та Росією. Територія України переважно рівнинна. На заході лежать Карпати, на півдні Кримські гори, але вони не дуже високі. Головні ріки – Дніпро, Дністер, Буг та інші. Дніпро – одна з найдовших рік Європи та одне з головних джерел гідроелектроенергії країни. На узбережжі Азовського та Чорного морів знаходяться добре обладнані порти. У нас багато великих портів, таких як Одеса, Херсон, Миколаїв Маріуполь та Керч.

Географічне положення країни дуже сприятливе, адже вона лежить на перехресті шляхів Азії в Європу. З часів Києвської Русі дорога через Україну використовувалась для торгових контактів. Завдяки сприятливим кліматичним умовам, Україна – традиційно сільско-господарська зона. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу та інші зернові, овочі, багато видів фруктів.

Країна багата на корисні копалини , такі як залізна руда, вугілля, кольорові метали, нафта та газ. Тут розвинені різноманітні види промисловості, що сконцентровані, головним чином у зоні великих міст, таких як Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Львів, Миколаїв та інші. Вони виробляють літаки і кораблі, вантажні машини і автобуси, електронне обладнання, сільськогосподарські машини та інші товари

Схожі статті:


Підпишіться на наш Telegram!