Стан дієслова

Дієслова англійської мови володіють такою граматичною категорією, як стан (voice). Він показує, чи сам підмет робить дію чи він є об’єктом дії. Саме з цією метою всі дієслова англійської мови вживаються або в дійсному або активному стані (active voice), або в пасивному стані (passive voice). Якщо підмет сам виконує дію, то ми використовуємо дієслово в активному стані. Наприклад: They often join me at the meetings. Вони часто ходять зі мною на зібрання. Our relatives presented us with a bouquet of…

Часи в англійській мові

В англійській мові є чотири групи часів дієслова: неозначені часи (Indefinite Tenses), тривалі часи (Continuous Tenses), перфектні, або доконані, часи (Perfect Tenses) і перфектні-тривалі часи (Perfect Continuous Tenses). У кожній групі в дійсному способі і дійсному стані є чотири часи: теперішній (Present), минулий (Past), майбутній (Future), майбутній з точки зору минулого (Future in the Past). Таким чином, в англійській мові є 16 граматичних часів. Indefinite Tenses: (неозначені часи) Present IndefinitePast IndefiniteFuture IndefiniteFuture Indefinite in the Past Continuous Tenses: (тривалі часи)…

Смислові, допоміжні і напівдопоміжні дієслова

За значенням і синтаксичною функцією дієслова поділяються на смислові (Notional Verbs), допоміжні (Auxiliary Verbs) і напівдопоміжні (Semi-auxiliary Verbs). Смисловими дієсловами називаються дієслова, які мають самостійне значення і можуть виконувати у реченні функцію простого дієслівного присудка. Switch off the light, please! Вимкни світло, будь ласка! In ancient times the year began in March. В давнину рік починався в травні. Допоміжні дієслова не мають самостійного значення і вживаються для утворення складних форм дієслова (порівняйте, наприклад, український складний майбутній час Ми будемо співати,…

Правильні та неправильні дієслова

За способом утворення форм минулого неозначеного часу (Past Indefinite Tense) і дієприкметника минулого часу (Past Participle) можна утворити правильні та неправильні дієслова в англійській мові. Правильні дієслова Правильні дієслова (Regular Verbs) мають одну основну форму — інфінітив – і утворюють минулий неозначений час і дієприкметник минулого часу додаванням закінчення –ed (вимовляється [d], [t], [id]) до основи інфінітива (до інфінітива без частки to): to live — lived — livedto help — helped — helped Більшість англійських дієслів (у тому числі і…