Значення і вживання Subjunctive I

Як ви вже могли зрозуміти з назви даної статті, в ній ми розглянемо значення і вживання Subjunctive I. В основному воно вживається в літературній писемній мові (особливо в офіційному і науковому стилі), у розмовній мові вживається досить рідко. Subjunctive І, вживається головним чином у підрядних реченнях. Present Subjunctive І означає дію як бажану (небажану) і може виражати прохання, побажання, вимогу, пропозицію тощо в теперішньому, майбутньому або в минулому. Present Subjunctive І вживається: в окличних реченнях із зворотом Long live… (Хай…

Утворення умовного способу Subjunctive I

Subjunctive І має три часові форми: Present Subjunctive I, Past Subjunctive І і Perfect Subjunctive I. Present Subjunctive I має тільки одну форму для всіх осіб і чисел, яка у всіх дієслів, у тому числі й у дієслова to be, збігається з основою інфінітива. Особа Однина Множина 1 I be (ask) We be (ask) 2 You be (ask) You be (ask) 3 He (she, it) be (ask) They be (ask) Past Subjunctive І має також тільки одну форму для всіх осіб…

Наказовий спосіб

Наказовий спосіб висловлює в більшій чи меншій мірі спонукання до дії. Воно може проявлятися в формі прохання, поради, запрошення, наказу або заборони. Ми розглянемо, коли і в яких випадках вживається наказовий спосіб в англійській мові. Як утворюється і вживається наказовий спосіб Наказове речення найчастіше звернено до другого особи (you – ви, ти, ви), тому в ньому, як правило, немає підмета. Звертаєтеся ви до однієї людини чи до кількох, можна зрозуміти тільки по контексту. Інша особливість в тому, що у наказового…

Спосіб

В англійській мові, як і в українській, існує таке поняття як спосіб. Він, як граматична категорія, притаманний дієслову. Форми способу в англійській мові В англійській мові існують три способи: дійсний (The Indicative Mood), наказовий (The Imperative Mood) і умовний (The Subjunctive Mood). Дійсний спосіб вказує, що мовець розглядає дію як реальний факт. Tom likes swimming very much. Том дуже любить плавати. Дійсний спосіб в англійській мові має два стани. Стан показує, чи відбувається дія особою або предметом в ролі підмета…