Твоя майбутня професія

Your future profession (Твоя майбутня професія)

2 хвилини читання

Вибір шляху розвитку є дуже важливим в наш час, адже навколо неймовірна кількість цікавих професій. Твір “Твоя майбутня професія” розповість нам про декілька таких професій.

English version

In early childhood children tell their parents whom they would like to be when they grow up. In school students begin thinking of their future profession. There are lots of professions in the world, and all of them are interesting and exciting. So it’s very hard to discover your vocation in life. The choice of profession depends on your abilities. If you are good at humanities you should choose something in this field. And if you are good at natural sciences you should choose something closely connected with them.

I would like to become a chemist because I like chemistry. I think that it is a very interesting subject, but I am not so good at it so I think that I am not suitable for this profession. Despite of all I possess some qualities which are needed in this field. I think that my future profession will be closely connected with computers. I am capable to work with them, and I also possess the qualities needed in this work. They are accuracy, energy, carefulness. But I hesitate if I have enough patience. I must develop it if I want to become a computer operator. I know that it would be better to choose a profession of an interpreter or any other occupation connected with Ukrainian and literature because I am good at these subjects but when I began to study the computer skills that was what I have been looking for.

In our modern world it’s hard to do without computers. They are needed everywhere, and I hope that my interests in this subject will never change despite of any circumstances.

Переклад

У ранньому дитинстві діти кажуть батькам, ким вони хотіли б бути, коли виростуть. У школі учні починають думати про свою майбутню професію. У світі є безліч професій, і всі вони цікаві та захоплюючі. Тому дуже важко виявити своє покликання в житті. Вибір професії залежить від ваших здібностей. Якщо ви добре розбираєтесь в гуманітарних науках, вам слід вибрати щось у цій галузі. А якщо у вас успіхи в природничих науках, вам слід вибрати щось, тісно пов’язане з ними.

Я хотів би стати хіміком, тому що мені подобається хімія. Я думаю, що це дуже цікавий предмет, але я не так добре розуміюсь в ньому, тому вважаю, що я не придатний для цієї професії. Попри все, я володію деякими якостями, які потрібні в цій галузі. Я думаю, що моя майбутня професія буде тісно пов’язана з комп’ютерами. Я здатний працювати з ними, а також володію необхідними якостями в цій роботі. Вони – точність, енергійність, дбайливість. Але я вагаюся, чи вистачить терпіння. Я повинен розвинути його, якщо хочу стати комп’ютерним оператором. Я знаю, що було б краще вибрати професію перекладача чи будь-яке інше заняття, пов’язане з українською мовою та літературою, тому що я добре знаю ці предмети, але коли я почав вивчати навички роботи з комп’ютером, це те, що я шукав.

У нашому сучасному світі важко обійтися без комп’ютерів. Вони потрібні скрізь, і я сподіваюся, що мої інтереси до цієї теми ніколи не зміниться, незважаючи ні на які обставини.

Додатковий матеріал до теми “Твоя майбутня професія (Your future profession)”