Олімпійські ігри

Олімпійські ігри (The Olympic Games)

2 хвилини читання

Олімпійські ігри – одна з найважливіших подій спортивного світу. Стати учасником Олімпійських ігор вже велике досягнення будь-якого спортсмена, а завоювати призове місце означає назавжди вписати своє ім’я в історію людства.

Olympic Games

The Olympic Games have a very long history. They began more than two thousand years ago in Greece. The Greeks were fond of music, plays, and all kinds of physical exercises. The famous Games at Olympia took place every four years and all the cities in Greece sent their athletes to take part in them. The strongest athletes came together to run, jump, wrestle, throw the discus, box. There were also chariot races. The Games were very popular, and thousands of Greeks used to watch them.

It became a tradition even to stop wars for the time of the Olympic Games, and the people lived in peace.

The competitions lasted five days. The winners in each kind of sport or art got on olive wreath which was the highest honor. When the champions came back home, the people used to greet them with flowers. The Greeks often put statues of their champions in the city square, because they brought glory to their native city.

For a long time, from 394 till 1896, there were no Olympic Games. On 23 June, 1894, Coubertin founded the International Olympic Committee in a ceremony held at the University of Sorbonne in Paris. Demetrius Vikelas from Greece became the first president of the IOC. Two years later, in 1896, the first Olympic Games of the modern era were held in Athens. The Games have always been as exciting as they were in ancient Olympia.

The capitals of many countries have been Olympic cities — Athens, Paris, London, Berlin, Helsinki, Rome, Tokyo, Mexico, Montreal and some others.

The Olympic Games are always a great festival of sport, youth and beauty.

Переклад:

Олімпійські ігри мають дуже давню історію. Вони почалися більше двох тисяч років тому в Греції. Греки захоплювалися музикою, іграми, всілякими фізичними вправами. Знамениті Ігри в Олімпії проходили кожні чотири роки, і всі міста Греції відправляли своїх спортсменів брати участь у них. Найсильніші спортсмени зібралися бігати, стрибати, боротися, кидати диски, боксувати. Були також перегони на колісницях. Ігри були дуже популярні, і за ними спостерігали тисячі греків.

Стало традицією навіть зупиняти війни під час Олімпійських ігор, і люди жили в мирі.

Змагання тривали п’ять днів. Переможці у кожному виді спорту чи мистецтва отримали оливковий вінок, що було найвищою честю. Коли чемпіони поверталися додому, люди звикли вітати їх квітами. Греки часто ставили статуї своїх чемпіонів на міській площі, тому що вони принесли славу рідному місту.

Тривалий час, з 394 по 1896 рік, не було Олімпійських ігор. 23 червня 1894 р. Кубертен заснував Міжнародний олімпійський комітет на церемонії, що відбулася в університеті Сорбони в Парижі. Деметрій Вікелас з Греції став першим президентом МОК. Через два роки, в 1896 році, в Афінах були проведені перші Олімпійські ігри сучасної епохи. Ігри завжди були такими ж захоплюючими, як і в стародавній Олімпії.

Столицями багатьох країн стали олімпійські міста – Афіни, Париж, Лондон, Берлін, Гельсінкі, Рим, Токіо, Мексика, Монреаль та деякі інші.

Олімпійські ігри – це завжди великий фестиваль спорту, молоді та краси.

Додатковий матеріал до теми “Олімпійські ігри (The Olympic Games)”: