Дієслово to be
/

Розбираємо дієслово to be: як, де і навіщо

3 хвилини читання

Для початку розглянемо особливості побудови речень в англійській мові. Так склалося, що кожне повноцінне англійське речення повинно обов’язково включати в себе два елементи: суб’єкт (те що є підметом, тобто головним у реченні) і дія, яка виконує цей суб’єкт (дієслово відповідає на питання «що робити»). Наприклад, у реченні «Я працюю в понеділок» суб’єкт – «я», дія – «працюю». У реченні «Вона все зрозуміла» суб’єкт – «вона», дія – «зрозуміла». Але далеко не завжди дію настільки очевидно. Бувають ситуації, коли в українській мові його просто немає. Наприклад, «Ця робота цікава». Суб’єкт тут є: «робота». Дія ж відсутня. Отже, ми спостерігаємо явище, при якому в українській мові такі речення є, але як їх правильно перекласти англійською мовою і звідки взяти дію, поки незрозуміло. Зараз настала черга запросити на сцену дієслово to be.

To be означає «бути», «перебувати», і саме воно допоможе нам в ситуаціях, які описані вище. Тобто в англійській замість того, аби сказати просто «Ця робота цікава», ми скажемо «Ця робота Є цікава». «Він – хороший фахівець» перетвориться на «Він Є хороший спеціаліст». «Я на роботі» стане «Я Є на роботі». Таким чином, у всіх реченнях, де ми описуємо когось або щось і розповідаємо, де ми або хтось знаходиться, в якості дії виступатиме саме дієслово to be.

Форми дієслова to be в англійській мові

Нашим наступним кроком є знайомство з формами дієслова to be. У теперішньому часі їх цілих три: am, is і are – три менеджера, кожен з яких відповідає за свою область:

  • am відповідає за речення, суб’єкт у яких – займенник «я» (I);
  • is використовується, коли суб’єкт у нас – займенники «він», «вона», «воно», «це» і інші іменники в однині (наприклад, сумка, собака, книга, робота, моя сестра, і т. д.);
  • are будує речення, в яких суб’єкт – займенника «ти», «ви», «вони», а також іменники у множині (наприклад, друзі, проблеми, завдання, вдома, і т. д.).

Подивимося, як будуть будуватися речення з to be на практиці.

Українське реченняАнглійське речення
Вона зайнята.
Ми на роботі.
Мої коллеги вільні.
Це важко.
Твій будинок великий.
Ці проблеми серйозні.
Я готовий.
She is busy.
We are at work.
My colleagues are free.
It is difficult.
Your house is big.
These problems are serious.
I am ready.

У розмовній англійській, щоб економити час на вимові цих форм, прийнято скорочувати їх першу букву і міняти її на апостроф, як показано нижче:

I am → I’m
He is → He’s
She is → She’s
It is → It’s
You are → You’re
We are → We’re
They are → They’re

Звичайно ж, будь який англієць, наприклад, замість “I am busy” скаже “I’m busy“.

Заперечення з дієсловом to be в англійській мові

Тепер подивимося на те, як сказати «Це НЕ складно», «Я НЕ зайнятий», «Вони НЕ готові», тобто побудувати заперечення. Заперечення будується дуже просто: за допомогою негативної частки NOT, яка ставиться після am, is або are. Наприклад, «Я НЕ зайнятий» ми скажемо так: “I ​​am NOT busy“. Подивимося на приклади:

Українське реченняАнглійське речення
Вони не готові.
Це не важко.
Моя сестра не на роботі.
Їх машина не нова.
Це завдання не важливе.
They are not ready.
It is not difficult.
My sister is not at work.
Their car is not new.
This task is not important.

Звісно ж, що і тут не обійшлося без скорочень, прийнятих в розмовній англійській. Частка NOT приєднується до форм is і are, і виходить ось що:

Is + NOT = Isn’t

Are + NOT = Aren’t

Як не дивно, але форма am не бере участі в подібному скороченні, і варіанти amn’t в англійській мові не існує.

Запитання з дієсловом to be в англійській мові

Настала черга запитань. Питання з дієсловом to be теж будуються просто: форми am, is, are виносяться вперед і стають на початку речення. Якщо ми хочемо запитати «Ви зайняті?», Ми зробимо це так: “Are you busy?”. Побудова питань показано в прикладах нижче:

Українське реченняАнглійське речення
Ти дома?
Вони заняті?
Твоя машина червона?
Вона на работі?
Це тут?
Книги на столі?
Ми готові?
Are you at home?
Are they busy?
Is your car red?
Is he at work?
Is it here?
Are the books on the table?
Are we ready?

Дієслово to be в англійській мові

Як ми можемо бачити, використання дієслова to be не викликає труднощів. Набагато складніше визначити ситуацію, де воно потрібне, а де ні. Як було сказано на початку цієї статті, дієслово to be використовується, коли в нашому реченні немає основної дії (думати, працювати, читати, бігати і т. п.). Це речення, в яких ми щось або когось описуємо («Цей місто гарне», «Ми зайняті»), розповідаємо про чиєсь місцезнаходження («Мій брат на роботі»), характеризуємо когось («Вона – прекрасний співробітник»). Та запам’ятайте: дієслово to be НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, коли в реченні є основна дія*. Наприклад: «Я ходжу в кіно», «Вона багато читає», «Ми не працюємо в неділю» і т. д. Тобто сказати “She is read a lot” є грубою помилкою, is тут не потрібен, так як дією є read.

Зазначимо, що дієслово to be використовується як допоміжне слово при побудові часів групи Continuous, і там, звичайно ж, воно повинно йти, навіть якщо в реченні є основна дія. Але ця дія в таких випадках буде обов’язково йти з закінченням -ing. Сполучення to be і першої форми (do, read, work ) основної дії не буває.

Додатковий матеріал до теми “Розбираємо дієслово to be”: