Вживання артиклів з незчислювальними іменниками


Незчислювані іменники (абстрактні і речові) вживаються, як правило, без артиклів.

I like music .
Let’s do literature together tonight.
Mathematics and physics are my favorite subjects.
Give me a glass of water , please.

Якщо абстрактні і речові іменники мають обмежувальні означення або уточнюються ситуацією, вони вживаються з означеним артиклем.

The Ukrainian people are ready to defend the freedom of their country .
Pass me the sugar , please.
How lovely the weather is today!

Неозначений артикль з незчислюваними іменниками не вживається.