Твір про англійську мову

Твір про англійську мову

1 хвилина читання

Кожну людину тягне до спілкування. Прожити без нього просто неможливо, хіба якщо закине кудись, на безлюдний острів. І то, не спілкуючись з іншими, можна здичавіти. А для того, щоб спілкуватися, обмінюватися інформацією, людині і потрібна мова. Пропоную ознайомитись з твором “Твір про англійську мову”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Твір про англійську мову:

English is one of the most widely spoken languages globally and has had its international status for a long time. It originated in the early Middle Ages and was the mother tongue of the Germanic tribes who invaded Britain. Then, as its colonies spread throughout the world, it was taken up by people in America, Africa, India, Australia and New Zealand.

Today, English is still either the primary language or one of the official languages in all these countries, even after declaring independence. Many people in Europe also speak excellent English, so the number of speakers exceeded the one billion mark a long time ago.

The international nature of the language makes it indispensable for future career development. This is also true for our country because almost every Ukrainian organisation today has foreign partners.

In my opinion, it is a must to learn English even for those people who are not going to move abroad or connect their work with foreign organisations. Any trip outside our country almost always involves communication with English-speaking tourists or locals, so ignorance of this language can complicate or even spoil a holiday.

Переклад:

Англійська мова є однією з найбільш поширених мов у всьому світі і вже давно отримала свій міжнародний статус. Вона виникла у ранньому середньовіччі та була рідною мовою німецьких племен, які вторглися у Британію. Потім, коли її колонії поширилися по всьому світу, нею захопились люди в Америці, Африці, Індії, Австралії та Новій Зеландії.

На сьогодні, англійська мова все ще є основною мовою або однією з офіційних мов у всіх цих країнах, навіть після проголошення незалежності. Багато людей у ​​Європі відмінно говорять англійською, тож кількість носіїв давно перевищила межу в мільярд.

Міжнародний характер мови робить її необхідною для подальшого розвитку кар’єри. Це також стосується нашої країни, оскільки сьогодні майже кожна українська організація має іноземних партнерів.

На мою думку, вивчати англійську потрібно обов’язково навіть тим людям, які не збираються переїжджати за кордон або пов’язувати свою роботу з іноземними організаціями. Будь-яка поїздка за межі нашої країни майже завжди передбачає спілкування з англомовними туристами або місцевими жителями, тому незнання цієї мови може ускладнити або навіть зіпсувати відпочинок.

Додатковий матеріал до теми “Твір про англійську мову”: