Sport in our life

Sport in our life (Спорт в нашому житті)

04.11.2019
2 хвилини читання

Спорт має дивовижні властивості. Він об’єднує людей, знайомить їх між собою, спорт зміцнює здоров’я, характер і навіть розумові здібності людей, які ним займаються, розвиває в них такі навички як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить людям масу позитивних емоцій. А ми ж пропонуємо вам ознайомитись з ним завдяки тексту – Sport in our life.

Sport in our life

People all over the world are fond of sports and games. Sport makes people healthy, keeps them fit, more organized and better disciplined. Some people go in for sports for their health and some professional aims.

There are many stadiums, sport grounds, swimming pools in each town. Practically all kinds of sports are popular in our country, but football, figure-skating and tennis enjoy the greatest popularity. A lot of people are fond of jogging. In the morning and in the evening, we can see people jogging in the parks, stadiums and even in the streets. In every school pupil spend much time going in for sports. First of all, they have their physical training lessons. And when schools is over they may train at different sports clubs and sections in different kinds of sport.

Professional sport also paid much attention to in our country. Every year there are a lot of sport competitions, sport day and Olympiads. Once in four years the Olympic Games take place in different countries.

There are Summer and Winter Olympic Games. This is a great sport competition of the best sportsmen in the world. As for me I go in for table tennis. It needs mobility, liveliness and much energy. It keeps a person in a good form. I have been playing tennis for five years, but more I play the more I like it.

Переклад

Люди усього світу люблять спорт та ігри. Спорт робить людей здоровішим, тримає їх у формі, організує та дисциплінує. Деякі люди займаються спортом для здоров’я, а деякі – професійно.

У кожному місті багато стадіонів, спортивних майданчиків та басейнів. Практично усі види спорту поплуярні у нашій країні, але футбол, фігурне катання і теніс користуються найбільшою поплуярністю. Є багато людей, які люблять бігати підтюпцем. Уранці і ввечері можна побачити людей, що бігають по парках, стадіонах і навіть на вулицях. У кожній школі учні проводять багато часу, займаючись спортом. Перш за все у них є уроки фізкультури. І після школи вони можуть тренуватися у різних спорт клубах і секціях, займаючись різними видами спорту.

У нашій країні  багато уваги приділяється професійному спорту. Кожен рік проводиться багато спортивних змагань, спартакіад та олімпіад. Раз у чотири роки в різних країнах проводяться Олімпійські ігри.

Є літні і зимові Олімпійські ігри. Це велике спортивне змагання кращих спортсменів світу.

Що до мене, я граю в настільний теніс. Він потребує рухливості, живості та багато енергії. Він підтримує людину в хоршій формі. Я граю в теніс 5 років, але чим більше я граю, тим більше мені це подобається.

Запитання до тексту

  1. Do you take part in sport competitions? – Ти береш участь в спортивних змаганнях?
  2. What is your favorite sport? – Який твій улюблений вид спорту?
  3. Do you like football? – Чи любиш ти футбол?
  4. Do you watch Olympic games with your family? – Ти дивишся Олімпійські ігри з батьками?
  5. How often do you play games? – Як часто ти граєш в спортивні ігри?

Пропонуємо вам наші тексти:

Повернутисьнаверх

Don't Miss