Тест на рівень знань (Частина 4)

Тест на рівень знань 4

Тест на рівень знань (4) є невід’ємною частиною вивчення англійської, адже саме завдяки ньому ми можемо з точністю виявити прогалини в темах, яким потрібно приділити ще трішки часу.

Intermediate – четвертий за рахунком рівень володіння англійською мовою. Багато людей закінчують вивчення англійської мови після рівня Intermediate, тому що отриманих знань досить для стерпного володіння англійською мовою. На цьому рівні значно розширюється лексична база, вивчається безліч слів, необхідних для адекватного спілкування з носієм мови. Закріплюються знання граматики, основна увага приділяється синтаксису. На цьому рівні значна частина часу відводиться говорінню і аудіюванню. Звичайно, ви не зможете спілкуватися на філософські теми, обговорювати політику і читати фінансові звіти, але для побутового спілкування цього рівня цілком достатньо.

Рівень Upper-Intermediate – для тих, хто не хоче зупинятися на побутовому спілкуванні. Тут починається вивчення офіційного стилю мови, вивчається великий пласт фразеологізмів та ідіом. Граматика на цьому рівні в основному повторюється, відточується її вживання в розмовній мові. На рівні Upper-Intermediate говоріння займає більшу частину уроку. Саме на тут перевага індивідуальних занять з репетитором стає очевидною. Не всі серії підручників мають рівень Upper-IntermediateAdvanced). Також рівень Upper-Intermediate можна вважати підготовкою до здачі оксфордського іспиту FCE (First Certificate in English).

Наступний тест допоможе зрозуміти, як ви засвоїли матеріал рівня Intermediate і чи готові переходити на Upper-Intermediate і готуватися до FCE.

Ключ до тесту

  • Якщо ви набрали менше 10 правильних відповідей – ваш рівень Intermediate. Повторюйте граматику і вчіть нову лексику!
  • Якщо ви набрали більше 10 правильних відповідей – ваш рівень Upper-Intermediate. Починайте шлях до просунутого володіння англійською мовою.

Сьогодні ми проходимо тест на рівень знань 4 рівня. Якщо ви відчули складності в його проходженні, радимо спробувати попередній рівень.

He was dirty because he ____ in the garden.

Correct! Wrong!

I have ____ received a letter from my pen-friend.

Correct! Wrong!

If I had a bigger flat, I ____ a party.

Correct! Wrong!

We’re going to the theatre ____ a play.

Correct! Wrong!

- I love going to the beach. - ____

Correct! Wrong!

She’s tired. He ____ properly for days.

Correct! Wrong!

When I opened the door, there wasn’t ____ there.

Correct! Wrong!

He ____ be famous. I’ve never heard of him

Correct! Wrong!

We live in ____ large block of flats.

Correct! Wrong!

When I buy a new house, I ____ every room myself.

Correct! Wrong!

I tried on two pairs of trousers, but ____ of them fitted me.

Correct! Wrong!

She ____ get a job as a teacher. She loves children.

Correct! Wrong!

It’s no use ____ about the exam results. You’ll know soon enough.

Correct! Wrong!

If you had studied more, you ____ the exam.

Correct! Wrong!

I live in the city, so I ____ busy traffic.

Correct! Wrong!

She was very tired, ____ she could not sleep.

Correct! Wrong!

By the time the rain stopped, we ____ two pots of tea.

Correct! Wrong!

He can’t decide who ____ to his birthday party.

Correct! Wrong!

We must run to the cinema. The film ____ in five minutes.

Correct! Wrong!

You have a pet, ____ ?

Correct! Wrong!

Please share this quiz to view your results.