Тест на рівень знань (Частина 3)

Тест на рівень знань 3

Тест на рівень знань (3) є невід’ємною частиною вивчення англійської, адже саме завдяки ньому ми можемо з точністю виявити прогалини в темах, яким потрібно приділити ще трішки часу.

Pre-Intermediate – проміжний рівень, який дозволяє закріпити всі знання, отримані на рівні Elementary, і продовжити вивчення граматики. В принципі, на цьому рівні проходяться всі правила, які будуть потрібні вам для повсякденного спілкування. Також відбувається значне розширення словникового запасу – починається перехід від простої лексики до більш цікавої і різноманітної.

На рівні Intermediate остаточно закріплюються всі знання основної граматики, вводяться складні конструкції, окрема увага приділяється синтаксису: підрядним реченням та узгодження часів в складних реченнях. Вивчається безліч синонімів і антонімів відомих слів, вводиться складна тематична лексика, з’являються основи офіційного стилю мовлення.

Якщо ви вчили англійську мову тривалий час і хочете перевірити, якому з двох рівнів відповідають ваші знання – цей тест для вас.

Ключ до тесту

Якщо ви набрали менш 10 правильних відповідей – ваш рівень Pre-Intermediate. Закріплюйте основні граматичні правила і починайте розширювати словниковий запас.

Якщо ви набрали більше 10 правильних відповідей – ваш рівень Intermediate. Поглиблюйте знання граматики, засвоюйте складну лексику і граматику.

Сьогодні ми проходимо тест на рівень знань 3 рівня. Якщо ви відчули складності в його проходженні, радимо спробувати попередній рівень.

Rosalie won’t be able to buy that car ____ she saves some money.

Correct! Wrong!

Do you remember ____ that film? We went to the cinema together.

Correct! Wrong!

I wish I ____ at Hercule; he’s not talking to me now.

Correct! Wrong!

I’d rather go out for dinner tonight than ____ dinner at home.

Correct! Wrong!

____ he is rich, he never spends any money.

Correct! Wrong!

Dogs are very loyal pets. ____ , they can guard your property.

Correct! Wrong!

By this time next year, Simon ____ Spanish for two years.

Correct! Wrong!

John is soaking wet because he ____ in the rain.

Correct! Wrong!

The blue jacket costs $60, the white jacket costs $80. The blue jacket is ____ than the white one.

Correct! Wrong!

You ____ me!

Correct! Wrong!

Rachel ____ be in hospital; I just talked to her and she said she was at home.

Correct! Wrong!

If you had studied harder, you ____ the entrance exams.

Correct! Wrong!

My nephew ____ his holidays with us next summer.

Correct! Wrong!

Her hair is not ____ Catherine’s.

Correct! Wrong!

I’m not sure ____ Harry lives.

Correct! Wrong!

It’s no use ____ the hedges cut until next month.

Correct! Wrong!

The authorities ____ rebuilding the houses.

Correct! Wrong!

I don’t think there is ____ bread left.

Correct! Wrong!

Let’s go shopping, ____ ?

Correct! Wrong!

Mary works ____ a nurse at Pillby Hospital.

Correct! Wrong!


Підпишіться на наш Telegram!