Saint Nicholas

Saint Nicholas (Святий Миколай)

12.12.2010
2 хвилини читання

Щорічно в Україні в грудні відзначають День святого Миколая Чудотворця. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих святих у християнстві. Більше інформації в тексті Saint Nicholas.

Saint Nicholas

Saint Nicholas (Sviatyi Mykolai) is one of the most popular saints of the church. Little is known about him except that he was bishop of Myra (in Turkey) in the 4th century and probably born in Patara (near Kalamaki, Turkey). Legends of his charity, especially toward children, and miracles associated with him, soon spread throughout Europe. In Ukraine, the cult of Saint Nicholas was probably introduced by Metropolitan Iefrem, to whom a popular manuscript on the miracles of St. Nicholas is attributed.  According to chronicles, a church in St. Nicholas’s honor had already been built in Kyiv during the reign of Prince Ihor.

In Ukrainian folk tradition, there are two figures known as St. Nicholas. One, “warm Nicholas,” was celebrated in the spring, on 22 May, and the other “Old Nicholas” was commemorated in the winter, on 19 December. The warm Nicholas was considered to be the patron saint of agriculture. He was said to walk the land, examining the sown fields, “drying places over-damp and dampening those over-dry” after the winter. Householders would lead their horses into the fields for the first night’s grazing, shear sheep, and sow buckwheat on the festival. St. Nicholas was called upon to protect livestock from wolves, and his name frequently appeared in shepherds’ prayers. He was also a patron of youth, particularly of orphans and poor girls. The latter he was said to assist in preserving their chastity and in seeking a husband.

According to folk tradition, the old Nicholas brought the first snow by shaking his beard. He was considered the patron of spinning, and yarns and thread were often brought to church on his festival “to add to his beard”. In Western Ukraine gifts were given to children on the eve of his feast day.

St. Nicholas often appears in carols and legends. In Ukraine, icons with his image were greatly cherished and found in virtually every home. His icon was also placed in an important position in iconostases, usually flanking  Jesus, the Mother of God, or the church’s patron saint.

Святий Миколай

Святий Миколай – один з найпопулярніших святих церкви. Про нього мало що відомо, за винятком того, що він був єпископом Мири (в Туреччині) в 4 столітті і що він, мабуть, народився в Патарі (поблизу Каламакі, Туреччина). Легенди про його благодійність, особливо щодо дітей, і чудеса, пов’язані з ним, незабаром поширилися по всій Європі. В Україні культ Святого Миколая, мабуть, запровадив митрополит Єфрем, якому приписується популярний рукопис про чудеса святого Миколая. Згідно з літописами, церква на честь святого Миколая вже була побудована в Києві за правління князя Ігоря.

В українських народних традиціях є дві постаті, відомі як Святий Миколай. Один, «теплий Миколай», відзначався навесні, 22 травня, а другий «старий Миколай» відзначався взимку, 19 грудня. Теплий Миколай вважався покровителем сільського господарства. Казали, що він ходить по землі, оглядаючи посіяні поля, надмірно пересушені місця і зволожуючи їх після зими. На фестивалі домогосподарства вперше ведуть коней на поля вночі пастися, стрижуть овець і сіють гречку. Святий Миколай був покликаний захищати худобу від вовків, і його ім’я часто з’являлося в молитвах пастухів. Він також був покровителем молоді, особливо дітей-сиріт та бідних дівчат. Останнє, про що говорили, він допомагає зберегти їхню цнотливість та шукати чоловіка.

Згідно з народною традицією, старий Миколай приносить перший сніг, струшуючи бороду. Його вважали покровителем прядіння, а нитки часто приносили до церкви на його фестиваль “щоб додати їх до його бороди”. На Західній Україні дітям дарують подарунки напередодні цього свята.

Святий Миколай часто фігурує у колядках та легендах. В Україні ікони з його зображенням чудово плекаються і знаходяться практично в кожному будинку. Його ікона також розміщена на важливому місці в іконостасах, як правило, облягаючи Ісуса, Божу Матір чи покровительку церкви.

Матеріал, схожий за темою:

Повернутисьнаверх

Don't Miss