Різдво

Різдво (Christmas)

12.12.2010
2 хвилини читання

Різдво Христове завжди святкується взимку, тому погода на вулиці морозна. Яскраво світить сонечко, а на землі блищить і переливається сніг. Всі дерева стоять закутаний снігом і мають гарний образ. Зимова пора взагалі гарне час року.

Christmas

Christmas the feast of Christ’s birth was at first celebrated in the East on 6 January, together with the feast of Epiphany. Later, in the mid-4th century, it was established by the Roman Catholic church as a separate feast and was celebrated on 25 December according to the Julian calendar. With the introduction of the Christianity into Ukraine in the 10th century Christmas was fused with the local pagan celebrations of the sun’s return or the commencement of the agricultural year. In some areas the pre-Christian name of the feast — Koliada — has been preserved.

Christmas Eve

The most interesting part of Christmas is Christmas Eve (Sviat-Vechir) with its wealth of ritual and magical acts aimed at ensuring a good harvest and a life of plenty. Dead ancestors and family members are believed to participate in the eve’s celebration and are personified by a sheaf of wheat called did or didukh (grandsire). A characteristic feature of Christmas is caroling, which expresses respect for the master of the house and – his children and is sometimes accompanied by a puppet theater (vertep), and individual dressed up as a goat, and a handmade star. The religious festival lasts three days and involves. Christmas liturgies (particularly on the first day), caroling, visiting, and entertaining relatives and acquaintances. The Christmas tree, which was adopted from Western Europe, is today an element of the New Year celebration in Ukraine. The Christmas theme has an important place, more important than Easter, in Ukrainian painting, particularly church painting, and in poetry.

‘Holy supper’

The ‘holy supper’ on Christmas Eve is a meal of 12 ritual meatless and meatless dishes. The order of the dishes and even the dishes themselves are not uniform everywhere, for every region adheres to its own tradition. In the Hutsul region, for example, the dishes were served in the following order: beans, fish, boiled potato dumplings (pyrohy or varenyky), cabbage rolls (holubtsi), kutia (cooked whole-wheat grains, honey, and ground poppy seeds), potatoes mashed with garlic, stewed fruit, lohaza (peas with oil or honey), plums with beans, pyrohy stuffed with poppy seeds, soup containing sauerkraut juice and groats (rosivnytsia), millet porridge, and boiled corn (kokot).

Переклад

Свято Різдва Христового спочатку відзначалося на Сході 6 січня разом із святом Водохреща. Пізніше, в середині IV століття, римо-католицька церква була встановлена ​​як окремий празник і відзначалася 25 грудня за Юліанським календарем. З введенням християнства в Україну в 10 столітті Різдво злилося з місцевими язичницькими святкуваннями повернення сонця або початку сільськогосподарського року. У деяких районах збереглася дохристиянська назва свята – Коляда.

Святвечір

Найцікавіша частина свята Різдво – Святвечір з його багатством обрядових і магічних дій, спрямованих на забезпечення хорошого врожаю та життя в достатку. Вважається, що мертві предки та члени родини беруть участь у святкуванні напередодні та уособлюються снопом пшениці, який називається дід або дідух. Характерною рисою Різдва є колядування, яке виражає повагу до господаря будинку та – його дітей. Іноді супроводжується ляльковим театром (вертепом), а хтось одягається як коза та зірка ручної роботи. Релігійний фестиваль триває три дні і передбачає. Різдвяні літургії (особливо в перший день), колядування, відвідування та розвага родичів та знайомих. Ялинка, яку прийняли із Західної Європи, сьогодні є елементом святкування Нового року в Україні. Тема Різдва займає важливе місце, ніж Великдень, в українському живописі, зокрема церковному живописі, та в поезії.

Вечеря

“Свята вечеря” на Святвечір – це їжа з 12 обрядових м’ясних страв. Порядок посуду і навіть самих страв скрізь не є рівномірним, адже кожен регіон дотримується власної традиції. Наприклад, на Гуцульщині страви подавали в такому порядку: квасоля, риба, пироги чи вареники, голубці, кутя, картопляне пюре з часником, тушковані фрукти, логаза, сливи з квасолею, фаршировані маком, росівниця та кокот.

Додатковий матеріал до теми “Різдво”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss