Outstanding people of Ukraine (Видатні люди України)

Outstanding people of Ukraine

Серед найвідоміших людей планети – вчені, талановиті режисери, історичні особистості, політики і неперевершені актори. Їх знають у багатьох країнах. Ведуться суперечки про ім’я найвідомішої в світі людини. Давайте прочитаємо про таких людей в тексті Outstanding people of Ukraine.

Outstanding people of Ukraine

In the history of humanity there have always been people whose actions and ideas produced a great impact on the lives of other people. They have been made a great contribution to the science, culture, social life of this country. That’s why they’re called outstanding. The names of Taras Shevchenko, Lessya Ukrainka, Ivan Franko, Marko Vovchok and Gregory Skovoroda won the universal recognition. There’s hardly a country in the world which doesn’t have Taras Shevchenko’ poems translated into its language. Gentle melodies and deep emotions of Lessya Ukrainka’s verses are dear to poetry-lovers throughout the world. Thanks to them Ukrainian language is considered one of the most soft and musical languages. Ukraine has also given the world many outstanding scientists. Such names as Vernandsky, Zabolotny, Bogomolets, Sklifosovsky, Paton, Filatov are well-known all over the world. Nowadays modern Ukrainian scientists achieved great success in the field of mathematics, physics, biology and medicine. Great contribution to the world’s historical science was made by such prominent Ukrainian historians as Mihailo Dragomanov, Dmitro Yavornitskiy, Mikola Kostomarov. The Ukrainian national composer school is connected with the name of Mycola Lysenko. Lysenko’s operas “Taras Bulba”, “Natalka Poltavka”, “Eneida” are still staged at the world’s opera houses. The Ukrainian fine art is represented by the names of Konstandi, Murashko, Botovikovsky, Pimonenko. The Ukrainian culture always developed human traditions of the mankind.

Видатні люди України

В історії людства зажди були люди, чиї вчинки та думки значно впливали на життя інших людей. Вони робили величезний внесок у науку, культуру, громадське життя країни. Ось чому їх називають видатними. Імена Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Марка Вовчка та Григорія Сковороди здобули загальне визнання. Наврядчи можна знайти у світі країну, на чию мову не були б перекладені вірші Шевченка. Дуже емоційні та мелодійні вірші Лесі Українки. Завдяки їм, українська мова вважається однією з найм’якших та наймузикальніших мов. Україна також дала світу багато видатних вчених. Всьому світу відомі імена Вернадського, Заболотного, Богомольця, Скліфосовського, Патона та Філатова. Сучасні українські вчені досягли великих успіхів у галузі математики і фізики, біології і медицини. Величезний внесок в світову історичну науку зробили такі відомі українські історики, як Михайло Грушевський, Драгоманов, Яворницький та Костомаров. Українську національну композиторську школу пов’язують з ім’ям Миколи Лисенка. Його опери “Тарас Бульба”, “Наталка Полтавка” та “Енеїда” по сьогодні ставлять на сценах світу. Українське образотворче мистецтво представлене іменами Мурашка, Боровиковського та Пимоненка. Українська культура завжди розвивала гуманістичні традиції людства.

Запитання до тексту

  • Who won the universal recognition? – Хто отрмав міжнародне визнання?
  • Whose poems are translated into almost all languages? – Чиї вірші перекладені майже всіма мовами світу?
  • What are the names of Ukrainian outstanding scientists? – Назвіть імена видатних українських науковців.
  • Whose operas are staged around the world? – Чиї опери ставлять на сценах світу по сьогодні?
  • Who is your favorite Ukrainian outstanding person? – Хто товя улюблена видатна персона України?

Тексти схожі за темою “Outstanding people of Ukraine”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box