Спосіб

спосіб

В англійській мові, як і в українській, існує таке поняття як спосіб. Він, як граматична категорія, притаманний дієслову.

Форми способу в англійській мові

В англійській мові існують три способи: дійсний (The Indicative Mood), наказовий (The Imperative Mood) і умовний (The Subjunctive Mood).

Дійсний спосіб вказує, що мовець розглядає дію як реальний факт.

Tom likes swimming very much.

Том дуже любить плавати.

Дійсний спосіб в англійській мові має два стани. Стан показує, чи відбувається дія особою або предметом в ролі підмета (активний стан – Active Voice), або підмет піддається впливу (пасивний стан – Passive Voice).

Дієслово в наказовому способі в англійській мові виражає наказ, прохання, пораду і має форму другої особи. У наказовому способі розрізняють дві форми: негативну і стверджувальну.

Sit down, please.
Do not sit down.

– Сідайте будь ласка.
– Не сідайте.

Умовний спосіб в англійській мові виражає не реальні, а передбачувані або ж бажані факти.

If I were you I would do it at once.

На твоєму місці я б зробив це відразу ж.

Існує три групи умовного способу в англійській мові.

До першої відноситься: Present Subjunctive, Past Subjunctive і Past Perfect Subjunctive. Остання форма вживається вкрай рідко.

He ordered that the documents be sent at once.

Він наказав, щоб документи були відіслані відразу ж.

До другої групи належать поєднання should з Indefinite Infinitive і з Perfect Infinitive.

Why should he write such a strange letter?

З чого б йому писати такий дивний лист?

До третьої групи відносяться поєднання should (в першій особі однини і множини) і would (у другій і третій особі єдиного і множини) з Indefinite Infinitive і з Perfect Infinitive.

If I won the first prize, I should be happy.

Якби я виграв перший приз, я був би щасливий.

Умовний спосіб в англійській мові може передаватися також поєднанням модальних дієслів might і could з інфінітивом.

If my friend were here he could show his car.

Якби мій друг був тут, він би показав свою машину.

Вивчення перших двох станів не викликає таких складнощів як вивчення умовного. Але, тим не менше, якщо слідувати принципу від простого до складного і почати вивчення, наприклад з умовних речень  як найбільш вживаних, умовний спосіб цілком можна осилити.


Підпишіться на наш Telegram!