Список виразів

Список виразів, що використовуються у класі

1 хвилина читання

До Вашої уваги список основних виразів, якими користуються вчителі під час уроку англійської мови у навчальному класі.

ВиразПереклад
Hello, boys and girls.Здрастуйте, хлопці та дівчата.
Good-bye, boys and girlsДо побачення, хлопці та дівчата.
Stand up, please!Встань, будь ласка.
Sit down, please!Сядь, будь-ласка
Get ready for the lesson.Підготуйтесь до уроку
The lesson is over.Урок закінчено
Listen to me, please.Послухайте, будь ласка.
Say after me.Говоріть за мною.
Say it again.Скажіть ще раз
Tell us about…Розкажіть нам про …
Write down your homework.Запишіть домашнє завдання
Who is on duty today?Хто сьогодні черговий?
Who is away?Хто відсутній?
What’s the matter with him (her)?Що з ним (нею) сталося?
He (she) is ill.Він (вона) хворий.
Take your record-book and put it on my table.Візьми свій щоденник і поклади мені на стіл.
Open your book, page…Відкрийте книгу, сторінка …
Close your books.Закрийте свої книги.
Name the letter.Назви літеру.
Sound the letter.Вимови літеру.
Write the letter.Запиши літеру.
That’s rightВірно.
That’s wrong.Неправильно.
Name the words beginning with…Назви слова, що розпочинаються …
Come up to the blackboard.Підійди до дошки
Go to your place.Йди на своє місце.
Make up a dialogue.Склади діалог.
Answer my questionsДай відповідь на запитання
Count from… to…Порахуй від … до …
Let’s check your homework.Давайте перевіримо ваше домашнє завдання
Look at the picture and say.Подивіться на малюнок та скажіть.
Say it correctly.Скажи це правильно
Listen and repeat.Послухай та повтори
Describe the…Опиши…
Any questions?Є запитання?
Speak louder, please.Говори голосніше, будь ласка
Make up sentences with…Склади речення з …
Learn the poem.Вивчи вірша.
Correct the mistake.Виправ помилку.
Take a piece of chalk.Візьми кусок крейди.
Clean the blackboardВитри дошку.
Stop talking.Перестань розмовляти.
Make up words.Склади слова
Make up questions to the given answers.Склади запитання до даних речень

Додатковий матеріал до теми “Список виразів, що використовуються у класі”: