Говоримо про математику англійською

Багато хто вважає, що їхнє життя ніяк не пов’язане з математикою і їм не потрібно розбиратися в нетрях даної теми англійською. Але цифри оточують нас скрізь: номери телефонів, кредитних карт, рейсів, не кажучи вже про дати. Сьогоднішній матеріал буде корисний всім: захопленим ентузіастам математики і далеким від світу точних наук гуманітаріям.

Хотілося б почати з числівників (numerals), адже це перше, з чим ми стикаємося в математичному контексті. Нагадаю, що числівники бувають двох видів: кількісні (відповідають на питання «скільки?») і порядкові (відповідають на питання «який за рахунком?»).

Давайте звернемо особливу увагу на вимову тих чи інших числівників, так як цей, здавалося б, простий момент іноді викликає замішання навіть у досвідчених «користувачів» мови.

Тип

Правило

Приклад

Особливість

СотніAnd між сотнями і десятками.“101 (one hundred andone) Dalmatians” is my favourite cartoon.
ТисячіAnd не ставиться між тисячами и сотнями.The population of my village is almost 6500 (six thousand five hundred) people.

1 253 (one thousand two hundred and fifty-three) candidates passed this exam last year.

Американці іноді вимовляють тисячі і сотні так: 1500 =fifteen hundred = 15 сотень.
Сотні і десятки тисячAnd між сотнями тисяч и десятками тисяч.The population of Liverpool is 466 415 (four hundred and sixty-six thousand, four hundred and fifteen) people.Американці використовують набагато рідше британців. Так, вони сказали би: 466 415 = four hundred sixty-six thousand, four hundred fifteen.
МільйониAnd не ставиться між мільйонами і тисячами.There are 2 629 743 (2 million, 6 hundred and 29 thousand, 7 hundred and43) seconds in one month.
МільярдиAnd не ставиться між мільярдами и мільйонами.The world population was 5 320 816 000 (5 billion, 3 hundred and 20 million, 8 hundred and 16 thousand) people in 1990.

Ряд чисел (series of numbers): вимовляючи ряд чисел, з яких складається банківський рахунок, номер кредитної картки або телефону, ми називаємо кожну цифру окремо. При цьому нуль вимовляється як oh в британському варіанті, і як zero – в американському:

His credit card number is 5368 7208 0944 0699 (five three six eight, seven two oh / zero eight …).

Номер його кредитної карти – 5368 7208 0944 0699.

При цьому, якщо в номері телефону присутні дві однакові цифри, що стоять поруч, кажуть, наприклад double nine:

My friend’s number is 2290 4566 (double two nine oh four five double six).

Телефон мого друга – 2290 …

Називаючи десяткові дроби (decimals), ми використовуємо слова nought (британська англійська) і zero (американський англійський): 10.39 (ten point thirty-nine) – десять цілих і тридцять дев’ять сотих. Більш докладно ознайомитися з особливостями вимови дрібних числівників можна в нашій статті.

Вказуючи ту чи іншу дату, ми, звичайно ж, дуже далекі від математики, однак дата – одна з найпопулярніших сфер вживання числівників.

І нарешті переходимо до математичних дій (mathematical operations): додаванню (addition), віднімання (subtraction), множенню (multiplication) і поділу (division).

To add to / to plus – додавати.

To minus / to subtract from – віднімати.

To multiply by – множити.

To divide by – ділити.

To equal – дорівнюватиме

Дія

Приклад по-англійськи

Переклад

Приклад: 7 + 8 = 15

7 plus/and 8 equals/is 15.

Add 7 to 9 and you’ll get 15.

7 додати 8 рівне 15.

Додай 7 до 8 і отримаєш 15.

Приклад: 23 – 3 = 20

Twenty-three minus three equals/is twenty.

If you subtract 3 from 23, the answer is 20.

23 мінус 3 буде 20.
Якщо віднімеш 3 від 23, відповідь буде 20.

Приклад: 6 * 4 = 24

6 multiplied by 4 / 6 times 4 equals/is 24.

Multiply 6 by 4 and you’ll get 24.

6 помножити на 4 рівне 24.
Помноживши 6 на 4 отримаєш 24.
 

Приклад: 9 ÷ 3 = 3

9 divided by 3 equals/is 3.

If you divide 9 by 3, the answer is 3.

9 розділити на 3 рівне 3. Якщо розділити 9 на 3, відповідь 3.

Глосарій на тему «Математика»

To do sums / to solve problems – вирішувати приклади, завдання.

He is the best at doing sums in our class. – Він вирішує приклади краще за всіх в нашому класі.

Сommon denominator – спільний знаменник.

The task is to reduce to the common denominator. – Завдання – привести до спільного знаменника.

Difference – різниця.

The difference of 15 and 10 is 5. – Різниця п’ятнадцяти і десяти – п’ять.

Equation / ɪkweɪʒ (ə) n / – рівняння.

Solve the equation. – Розв’яжіть рівняння.

Improper fraction – неправильна дріб.

“Improper fractions” are not an easy topic for him. – «Неправильні дроби» – непроста тема для нього.

Mixed fraction – змішаний дріб.

He knows exactly what a mixed fraction is. – Він точно знає, що таке змішана дріб.

Numerator / njuːməˌreɪtə (r) / – чисельник.

Numerator is the number above the line in a common fraction showing how many of the parts indicated by the denominator are taken. – Чисельник – це число над лінією простого дробу, що показує скільки частин, зазначених знаменником, взято.

Quotient / kwəʊʃ (ə) nt / – частка (при діленні).

Quotient is a result obtained by dividing one quantity by another. – Частка – це значення, отримане шляхом ділення деякого числа на інше.

Remainder – залишок.

Remainder is the number that is left over in a division in which one quantity does not exactly divide another – Залишок – це число, яке залишилося в результаті поділу, коли одне число не ділиться на інше без залишку.

Сube root of – корінь кубічний з.

Find the cube root of 15. – Знайдіть кубічний корінь з 15.

Inequality / ˌɪnɪkwɒləti / – нерівність.

Inequality is the relation between two expressions that are not equal. – Нерівність – це співвідношення між двома виразами, які не є однаковими.

Equality / ɪkwɒləti / – рівність.

Equality is the condition of being equal in number or amount. – Рівність – це ідентичність числа або величини.

Mathematical sign – математичний знак.

Minus is an example of a mathematical sign. – Мінус – це приклад математичного знаку.

Multiplication table – таблиця множення.

Schoolchildren learn the multiplication table all over the world. – Школярі по всьому світу вчать таблицю множення.

Parentheses / pərenθəsɪs / або round brackets – круглі / овальні дужки.

Parentheses are widely used in mathematics. – Круглі дужки широко використовуються в математиці.

Right angle – прямий кут.

The right angle is 90˚ (degrees). – Прямий кут дорівнює 90 градусам.

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box