Лексичне значення слова

Лексичне значення слова

3 хвилини читання

Говорячи науковою мовою, лексичне значення слова – це зміст слова, що відображає у свідомості уявлення про предмет, властивість, процес або явище. Простими словами – це те, що позначає слово. Словник будь-якої «живої» мови з кожним днем ​​змінюється і поповнюється новими лексичними значеннями вже давно нам відомих слів. Слову властиво мати більше одного лексичного значення. Наприклад, слово «мова» теж має кілька лексичних значень:

 1. мова, здатність говорити
 2. історично сформована система звукових словникових та граматичних засобів
 3. система знаків (звуків, сигналів), що передають інформацію

Можна навіть сказати, що чим частіше слово вживається в повсякденному житті, тим більше значень воно має. Існує багато причин, за якими слова змінюють своє лексичне значення. Однією з головних є сама природа мови, яка передбачає надбання словами нових значень залежно від життєвих ситуацій, в яких вони вживаються. Також слова змінюють лексичне значення під впливом культурних і соціокультурних змін в суспільстві носіїв мови.

Наука лексикологія виділяє такі тенденції зміни лексичного значення слова як:

 1. розширення значення слова (extension of meaning or generalization)
 2. звуження значення слова (narrowing of meaning or specialization)
 3. поліпшення значення слова (elevation of meaning or amelioration)
 4. погіршення значення слова (degradation of meaning or pejoration)

А тепер давайте розберемо кожну тенденцію окремо.

Розширення значення слова (extension of meaning or generalization)

Розширення значення слова позначає розширення ряду слів з одним і тим же лексичним значенням. Це означає, що спочатку, в мові ,слово мало тільки одне лексичне значення і вживалося у вузькому сенсі, а тепер воно має більш широкий зміст і має більш ніж одне лексичне значення, воно стало більш часто вживаним у мовленні. Наприклад:

 1. Англійське слово wretch спочатку означало тільки exile «вигнанець», тепер цим словом називають any miserable or vile person «будь-яку нещасну або підлу людину».
 2. Слово barn спочатку означало тільки a place for storing barley «місце для зберігання ячменю», тепер це слово позначає «будь-яку комору, сарай або хлів».
 3. Слово paper спочатку означало an Egyptian plant «єгипетська рослина», тепер це слово позначає «будь-який вид паперу».
 4. Слово journal спочатку означало daily «щоденна газета», тепер це слово використовується для позначення «будь-якої періодичної публікації».
 5. Прикметник ready спочатку означало prepared for a ride «готовий до їзди», тепер це слово має ширше значення і позначає «готовий до будь-чого».

Звуження значення слова (narrowing of meaning or specialization)

В процесі звуження значення слово з широким значенням набуває вузьке, спеціальне. Іншими словами, спочатку різні предмети або явища називалися одним словом, а з плином часу цим словом став називатися тільки один предмет або явище. Наприклад:

 1. Англійське слово deer, яке спочатку означало «будь-який звір», тепер означає тільки «олень».
 2. Слово girl, яке спочатку означало «будь-яка молода людина будь-якої статі, дівчинка або хлопчик», тепер позначає тільки «дівчинка».
 3. Слово wife, яке колись позначало просто «будь-яка жінка», тепер набуло вузьке значення «дружина».
 4. Слово meat, яке спочатку означало «їжу або пиття» в загальному, тепер позначає тільки «м’ясо».
 5. Слово worm, яке колись позначало «будь-яка комаха або плазун», тепер означає тільки «хробак».

Поліпшення значення слова (elevation of meaning or amelioration)

В процесі відомому в англійській мові як elevation of meaning or amelioration слова з початковим негативним значенням слова з плином часу покращують його і набувають позитивне. Наприклад:

 1. Англійське слово nice спочатку мало негативне значення foolish «дурний», а з часом набуло позитивне значення «милий».
 2. Слово fame колись позначало rumour «плітки», тепер набуло значення «слава».
 3. Слово marshal спочатку означало horse-servant «конюх», тепер це слово означає «вищий військовий чин в армії».
 4. Слово minister одного разу мало значення servant «слуга», а тепер воно означає «важлива державна особа».
 5. Слово chiffon спочатку мало значення a rag «ганчірка», а з часом набуло значення «шифон».
 6. Слово actor в шекспірівські часи сприймалося як образа rogue «мерзотник» або vagabond «бродяга», в наші ж часи це слово значно поліпшило своє лексичне значення, яке сьогодні звучить як «актор».

Погіршення значення слова (degradation of meaning or pejoration)

Процес, відомий в англійській мові як degradation of meaning or pejoration, є протилежним процесу поліпшення значення слова і передбачає зміну значення слова в гіршу сторону. Перелічені слова набувають негативний або навіть непристойний зміст. Наприклад:

 1. Англійське слово idiot спочатку мало позитивне значення a private person «приватна особа», з плином часу це слово набуло негативного значення «дурень».
 2. Слово silly раніше означало happy «щасливий», а в даний час набуло негативного значення «дурний».
 3. Слово vulgar спочатку означало сommon, ordinary «звичайний», а з часом набуло значення «вульгарний», «грубий».
 4. Слово gossip спочатку означало a god parent «хрещений, хрещена», а в наші дні набуло значення «плітка».
 5. Слово churl спочатку означало «чоловік», а з часом набуло значення «грубіян», «погано вихована людина».

Зміна значення слова є усталеною закономірністю мови. Без існування науки лексикології і сформованих в ній тенденцій будь-яка «жива» мова з часом перетворилася б на «мертву».

Додатковий матеріал: