Мій улюблений вид спорту

Мій улюблений вид спорту

1 хвилина читання

Дуже рідко можна зустріти людину, яка безладно ставиться до свого здоров’я. І ми знаємо, що багато захворювань краще завчасно зупинити, аніж лікувати. Але для цього необхідно гартувати свій організм і приділяти більше часу спорту. Твір “Мій улюблений вид спорту” допоможе правильно структурувати свої ідеї і написати власний твір на цю тему.

My favourite sport

There are thousands of sports: football, basketball, tennis, etc. But my favourite sport is volleyball. Volleyball is a game during which two teams compete on a special site with a divided net. The point of the game is that you need to hit the side of the opponents with the ball. Volleyball is one of the most popular, simple and affordable sports. You do not need high financial costs and special physical training to play it. Beach, ball, friends – and you can start having fun! I love this sport not only because it is fascinating and fun, but also because volleyball is quite a useful sport. It has been proven that regular ball play has a general hardening and strengthening effect on the body, and also significantly increases the body’s endurance.

Volleyball also perfectly improves blood circulation, strengthens the heart and cardiovascular system, and has a positive effect on the lungs and respiratory system. It should be noted that regular volleyball practice strengthens the musculoskeletal system, improves joint mobility. My favourite sport is volleyball. It develops many qualities in me – precision, restraint and balance. And most importantly, after every game, I feel stronger. After all, sport is a guarantee of health.

Переклад:

Є тисячі видів спорту: футбол, баскетбол, теніс тощо. Але мій улюблений вид спорту – це волейбол. Волейбол – це гра, під час якої дві команди змагаються на спеціальному майданчику розділеним сіткою. Сенс гри полягає в тому, що вам потрібно вдарити м’ячем у бік суперників. Волейбол – один із найпопулярніших, простих і доступних видів спорту. Вам не потрібні великі фінансові витрати та спеціальна фізична підготовка, щоб грати в неї. Пляж, м’яч та друзі – і можна починати веселитися! Я люблю цей вид спорту не тільки тому, що він захоплюючий та веселий, а й тому, що волейбол є досить корисним видом спорту. Доведено, що звичайна гра з м’ячем загалом зміцнює та позитивно впливає на організм, а також значно підвищує його витривалість.

Волейбол також чудово покращує кровообіг, зміцнює серце та серцево-судинну систему, позитивно впливає на легені та дихальну систему. Слід зазначити, що регулярні заняття волейболом зміцнюють опорно-руховий апарат, покращують рухливість суглобів. Мій улюблений вид спорту – волейбол. Він розвиває в мені багато якостей – точність, стриманість і врівноваженість. І головне, після кожної гри я відчуваю себе сильнішим. Адже спорт – це запорука здоров’я.

Додаткови матеріал до теми “Мій улюблений вид спорту”: