Про внутрішній світ англійською

Про внутрішній світ англійською

2 хвилини читання

Пропоную ознайомитись з твором “Про внутрішній світ англійською” який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

About inner world in English:

It is impossible to find two people that have identical personalities, hobbies, or worldviews, and it can occasionally be challenging to find someone close to you. The most valuable and fascinating thing in each of us is our inner world.

Finding a new acquaintance for yourself is quite exciting. How many wonderful surprises do people frequently hide when they begin to speak to you and tell you about themselves?

Even after spending a lot of time making assumptions about someone based on how they act or look, these judgments are nearly never accurate.

First impressions frequently deceive, and similar things could be driven by very different reasons.

The only time a person can allow access to their inner world is during a private, heart-to-heart conversation. We feel as though we are a part of other individuals when we discover their secrets.

We start to comprehend them better, we mentally relive all the incidents we hear, and we react to their emotions.

In some cases, the roles are reversed. Even when the person appears to be opened up, we are completely unable to understand them since their inner world is so far off from our own. Even a sense of censure and distance could result from hearing their accounts.

In other words, the people around us are true mysteries, and sometimes it is difficult to figure them out. However, it can be for the best because not all secrets need to be revealed. Even with someone you know well, having a secret makes communication with them more fascinating.

Про внутрішній світ англійською:

Неможливо знайти двох людей, які мають однакові характери, хобі чи світогляд, та інколи буває важко знайти близьку собі людину. Найцінніше і найчарівніше в кожному з нас – це наш внутрішній світ.

Знайти нових знайомих для себе досить захоплююча річ. Скільки чудових сюрпризів люди часто приховують, коли починають говорити з вами і розповідати про себе?

Навіть після того, як ви витратили багато часу на те, щоб зробити припущення про когось на основі того, як він чи вона поводиться чи виглядає, вони майже ніколи не бувають точними.

Перше враження часто оманливе, і подібна річ може бути зумовлена дуже різними причинами.

Єдиний момент, коли людина може дати доступ до свого внутрішнього світу, це під час приватної, душевної розмови. Ми відчуваємо себе частиною іншої людини, коли відкриваємо її таємниці.

Ми починаємо краще її розуміти, подумки заново переживаємо всі почуті події, реагуємо на її емоції.

У деяких випадках ролі міняються. Навіть коли здається, що людина відкривається, ми абсолютно не можемо її зрозуміти, оскільки її внутрішній світ дуже далеке від нашого власного. Тому в результаті слухання тих розповідей навіть може виникнути почуття осуду та бажання дистанціюватись.

Іншими словами, оточуючі нас люди – це справжні загадки, розгадати які часом буває важко. Однак це може бути на краще, оскільки не всі таємниці потрібно розкривати. Навіть з людиною, яку ви добре знаєте, наявність таємниці робить спілкування з нею більш захоплюючим.

Додатковий матеріал до твору “Про внутрішній світ англійською”: