Правильні та неправильні дієслова


За способом утворення форм минулого неозначеного часу (Past Indefinite Tense) і дієприкметника минулого часу (Past Participle) всі дієслова поділяються на правильні і неправильні.

Правильні дієслова (Regular Verbs) мають одну основну форму — інфінітив — і утворюють минулий неозначений час і дієприкметник минулого часу додаванням закінчення –ed (вимовляється [d], [t], [id]) до основи інфінітива (до інфінітива без частки to):

to live — lived — lived

to help helped helped

Більшість англійських дієслів (у тому числі і всі заново утворені дієслова) належать до правильних.

Неправильні дієслова (Irregular Verbs) мають три основні форми — інфінітив, минулий неозначений час і дієприкметник минулого часу.

Форми минулого неозначеного часу і дієприкметника минулого часу неправильних дієслів утворюються не за допомогою закінчення ed, а різними іншими способами:

  • чергуванням голосних кореня:

to become  — became  — become  — ставати

to begin began begun починати (ся)

to come camecome приходити, приїжджати

  • чергуванням голосних і додаванням закінчення -n або en у формі дієприкметника минулого часу:

to give  — gave given давати

to see saw seen бачити

to eat ate eaten  — їсти

 

  • додаванням закінчення -t або d у формі минулого неозначеного часу і дієприкметника минулого часу без зміни або із зміною кореневої голосної і кінцевої приголосної інфінітива:

to bring brought brought приносити

to hear heard —heard — чути

to think  thought thought — думати

to learn learnt learnt вчитися

to nave had  — had — мати

  • без будь-якої зміни основи інфінітива (незмінні дієслова):

to cut  cut  cut  різати

to let —let — let дозволяти

to put —put —put класти

  • від різних коренів:

to be  — was been  — бути

to go  — went  — gone  — іти; їхати

  • різними змішаними способами:

to do  did —done  — робити

У сучасній англійській мові вживається близько ста неправильних дієслів.