Правильні та неправильні дієслова

Правильні та неправильні дієслова

04.12.2009
1 хвилина читання

За способом утворення форм минулого неозначеного часу (Past Indefinite Tense) і дієприкметника минулого часу (Past Participle) можна утворити правильні та неправильні дієслова в англійській мові.

Правильні дієслова

Правильні дієслова (Regular Verbs) мають одну основну форму — інфінітив – і утворюють минулий неозначений час і дієприкметник минулого часу додаванням закінчення –ed (вимовляється [d], [t], [id]) до основи інфінітива (до інфінітива без частки to):

to live lived lived
to help helped helped

Більшість англійських дієслів (у тому числі і всі заново утворені дієслова) належать до правильних.

Неправильні дієслова

Неправильні дієслова (Irregular Verbs) мають три основні форми — інфінітив, минулий неозначений час і дієприкметник минулого часу.

Форми минулого неозначеного часу і дієприкметника минулого часу неправильних дієслів утворюються не за допомогою закінчення ed, а різними іншими способами:

  • Чергуванням голосних кореня:
to become  became  become  — ставати
to begin beganbegun — починати (ся)
to come camecome — приходити, приїжджати
  • Чергуванням голосних і додаванням закінчення -n або -en у формі дієприкметника минулого часу:
to give  gave given — давати
to see saw seen — бачити
to eat ateeaten  — їсти
  • додаванням закінчення -t або -d у формі минулого неозначеного часу і дієприкметника минулого часу без зміни або із зміною кореневої голосної і кінцевої приголосної інфінітива:
to bringbrought brought — приносити
to hear heard heard — чути
to thinkthoughtthought — думати
to learn learnt learnt — вчитися
to havehadhad — мати
  • Без будь-якої зміни основи інфінітива (незмінні дієслова):
to cut cut cut — різати
to letlet let — дозволяти
to put put put — класти
  • Від різних коренів:
to be  was been  — бути
to go — went gone — іти; їхати
  • Різними змішаними способами:
to do did done — робити

У сучасній англійській мові вживається близько ста неправильних дієслів.

Додатковий матеріал до теми “Правильні та неправильні дієслова”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss