Подолання труднощів

Подолання труднощів англійською (Overcoming challenges)

08.07.2023
1 хвилина читання

Пропоную ознайомитись з твором “Подолання труднощів”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему. Та перед цим погляньмо на словничок:

 • to face sth – стикатися з чимось
 • to encounter – зіткнутися, зустріти
 • to produce – виробляти, створювати
 • frustrating – розчаровуючий, дратуючий
 • doubt – сумнів
 • to creep – підкрадатися, прокрадатися
 • patiently – терпляче, уважно
 • hurdle – перешкода
 • perseverance – наполегливість, витривалість
 • determination – рішучість, впевненість
 • encouragement – підтримка, заохочення

Overcoming challenges:

As an eighth-grade student, I have faced my fair share of challenges. One particular difficulty I encountered was learning to play a musical instrument. It was tough, but I didn’t give up.

At first, playing the instrument seemed impossible. I struggled to coordinate my fingers and produce the right notes. It was frustrating, and doubt crept into my mind. However, I refused to let it defeat me. I sought help from my music teacher, who patiently guided me and provided useful tips. With daily practice, I began to see progress.

Another hurdle I faced was stage fear. Performing in front of others terrified me. But I didn’t want fear to hold me back. I started by participating in small events, like school talent shows. Each time, my confidence grew a little. Encouragement from friends and family also helped me believe in myself.

Overcoming challenges has taught me important life lessons. I’ve learned the power of perseverance and a positive mindset. Seeking support from others is crucial, and it’s okay to ask for help. Breaking down a big challenge into smaller tasks makes it easier.

In conclusion, as an eighth-grade student, I’ve learned the value of overcoming challenges. Learning an instrument taught me to persist, seek help, and face my fears.

Переклад:

Будучи учнем восьмого класу, я зіткнувся з великою кількістю викликів. Одна з особливих труднощів, з якою я зіткнувся, було навчання грі на музичному інструменті. Це було важко, але я не здавався.

Спочатку гра на інструменті здавалася неможливою. Я намагався координувати свої пальці та брати правильні ноти. Це мене розчаровувало, і в голову закрадалися сумніви. Однак я не дозволив їм здолати себе. Я звернувся за допомогою до свого вчителя музики, який терпляче направляв мене і давав корисні поради. Завдяки щоденним заняттям я почав бачити прогрес.

Ще однією перешкодою, з якою я зіткнувся, був страх виступу перед публікою. Виступи перед іншими лякали мене. Але я не хотів, щоб страх стримував мене. Я почав брати участь у невеликих заходах, таких як шкільні конкурси талантів. З кожним разом моя впевненість потроху зростала. Заохочення від друзів і сім’ї також допомогло мені повірити в себе.

Подолання труднощів дало мені важливі життєві уроки. Я пізнав силу наполегливості та позитивного мислення. Дуже важливо шукати підтримки в інших, і це нормально – просити про допомогу. Розбиття великого виклику на менші завдання робить його легшим.

У висновку, я зрозумів цінність подолання труднощів. Вони навчили мене бути наполегливим, шукати допомоги та долати свої страхи.

Додатковий матеріал до твору “Подолання труднощів (Overcoming challenges)”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss