Історія моєї родини англійською

Історія моєї родини англійською (The history of my family)

2 хвилини читання

Пропоную ознайомитись з твором “Історія моєї родини англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему. Та перед цим погляньмо на словничок:

  • fascinating – захоплюючий
  • struggle – боротьба
  • fierce – запеклий
  • determination – наполегливість
  • to instill – прищепити
  • ethic – етика
  • to excel – досягти успіху
  • to persevere – бути наполегливим
  • resilience – стійкість
  • heritage – спадщина

Історія моєї родини:

My family’s history is a fascinating tale of struggles and triumphs. It all began with my great-grandparents who left their home country in search of a better life. They arrived in a new land with nothing but hope in their hearts and a fierce determination to succeed.

Despite facing numerous obstacles like language barriers and discrimination, my great-grandparents worked tirelessly in factories and on farms to provide for their families. They instilled in their children a strong work ethic and a belief that education was the key to success.

My grandparents and parents followed them, working hard to achieve their dreams. They excelled in school, pursued higher education, and built successful careers. Along the way, they encountered their own challenges, but they never gave up. They continued to persevere, knowing that their hard work and determination would pay off in the end.

As a child, I was fascinated by my family’s stories of perseverance and resilience. They inspired me to work hard and pursue my own dreams. I learned that success doesn’t come easy, but with hard work and dedication, anything is possible.

Today, our family is spread out across the country, but we stay connected through shared memories and traditions. We celebrate our heritage and the sacrifices of those who came before us, knowing that their hard work and determination laid the foundation for our success. I am proud to be a part of such a resilient and determined family.

Переклад:

Історія моєї родини – це захоплююча розповідь про боротьбу та перемоги. Все почалося з моїх прабабусі та прадідуся, які покинули рідну країну в пошуках кращого життя. Вони прибули на нову землю, не маючи нічого, окрім надії в серці та запеклої рішучості досягти успіху.

Незважаючи на численні перешкоди, такі як мовні бар’єри та дискримінація, мої прабабусі та прадідусі невтомно працювали на фабриках і фермах, щоб забезпечити свої сім’ї. Вони прищепили своїм дітям сильну трудову етику та віру в те, що освіта є ключем до успіху.

Мої дідусь, бабуся та батьки пішли їхнім шляхом, наполегливо працюючи, щоб досягти своїх мрій. Вони досягли успіху в школі, здобули вищу освіту та побудували успішну кар’єру. На цьому шляху вони стикалися з власними проблемами, але ніколи не здавалися. Вони продовжували наполегливо працювати, знаючи, що їхня наполеглива праця та рішучість врешті-решт окупиться.

У дитинстві я був зачарований історіями моєї родини про наполегливість і стійкість. Вони надихали мене наполегливо працювати і йти до своєї мрії. Я зрозуміла, що успіх не приходить легко, але з наполегливою працею та відданістю справі все можливо.

Сьогодні наша сім’я розкидана по всій країні, але ми залишаємося на зв’язку завдяки спільним спогадам і традиціям. Ми шануємо нашу спадщину та жертви тих, хто прийшов до нас, знаючи, що їхня наполеглива праця та рішучість заклали фундамент нашого успіху. Я пишаюся тим, що є частиною такої стійкої та рішучої родини.

Додатковий матеріал до тексту “Історія моєї родини англійською (The history of my family)”: