Питально-заперечні речення


Питально-заперечні речення в англійській мові утворюються аналогічно до питальних речень і відрізняються від них наявністю заперечної частки not, яка звичайно ставиться після першого допоміжного чи модального дієслова або дієслова to be чи to have і зливається з цим дієсловом.

Структура питально-заперечних речень

Скорочена форма

Питальне слово

Допоміжне або модальне дієслово, дієслова to be і to have з часткою not

Підмет

Друга частина присудка

Інші члени речення

 

Aren’t

you

going?

 

 

Haven’t

you

finished

your work?

 

Won’t

you

come?

 

 

Don’t

you

know

him?

 

Can’t

you

do

it yourself?

 

Haven’t

you

 

such a book?

 

Isn’t

he

 

here?

Who

hasn’t

 

come

yet?

Why

didn’t

you

like

the book?

 Повна форма

Питальне слово

Допоміжне або модальне дієслово

Підмет

Заперечення not

Смислове дієслово

Інші члени речення

 

Are

you

not

going?

 

 

Have

you

not

finished

your work?

 

Did

you

not

see

him?

Why

have

you

not

done

it?

 

Питально-заперечні речення звичайно вживаються для вираження здивування або незадоволення з приводу якоїсь дії, що не відбулася. В українській мові подібне значення передається словами хіба і невже.

Can’t you translate the sentence yourself?

(Невже ти сам не можеш перекласти це речення?)

Won’t you come with me?

(Хіба ти не підеш зі мною?)

При вживанні питального слова такий відтінок відсутній.

Why didn’t you ask me about it?

 (Чому ти мене не спитав про це?)

Наказові заперечні речення утворюються з допоміжного дієслова to do і частки not (don’t).

Don’t close the window, please!

Don’t speak so fast!


Підпишіться на наш Telegram!