Питально-заперечні речення

Питально-заперечні речення

Питально-заперечні речення в англійській мові утворюються аналогічно до питальних речень і відрізняються від них наявністю заперечної частки not, яка звичайно ставиться після першого допоміжного чи модального дієслова або дієслова to be чи to have і зливається з цим дієсловом.

Структура питально-заперечних речень

Скорочена форма:

Питальне словоДопоміжне або модальне дієслово, дієслова to be і to have з часткою notПідметДруга частина присудкаІнші члени речення
Aren’tyougoing?
Haven’tyoufinishedyour work?
Won’tyoucome?
Don’tyouknowhim?
Can’tyoudoit yourself?
Haven’tyousuch a book?
Isn’thehere?
Whohasn’tcomeyet?
Whydidn’tyoulikethe book?

Повна форма

Питальне словоДопоміжне або модальне дієсловоПідметЗаперечення notСмислове дієсловоІнші члени речення
Areyounotgoing?
Haveyounotfinishedyour work?
Didyounotseehim?
Whyhaveyounotdoneit?

Питально-заперечні речення зазвичай вживаються для вираження здивування або незадоволення щодо якоїсь дії, яка не відбулася. В українській мові подібне значення передається словами хіба і невже.

Can’t you translate the sentence yourself?

Невже ти сам не можеш перекласти це речення?

Won’t you come with me?

Хіба ти не підеш зі мною?

При вживанні питального слова такий відтінок відсутній.

Why didn’t you ask me about it?

Чому ти мене не спитав про це?

Наказові заперечні речення утворюються з допоміжного дієслова to do і частки not (don’t).

Don’t close the window, please!

Будь ласка, не закривай вікно!

Don’t speak so fast!

Не говори так швидко!

Додатковий матеріал до теми “Питально-заперечні речення”:


Підпишіться на наш Telegram!