Окличні речення

Окличні речення

Окличні речення супроводжують висловлену думку за допомогою виявлення якихось емоцій (здивування, захоплення, радості, обурення тощо). В них часто виділяють якийсь член речення.

What a pretty hat you’ve got! (виділено додаток з означенням до нього).

Який у тебе гарний капелюх!

How well he speaks English! (виділено обставину).

Як же він гарно спілкується англійською!

What a clever girl she is! (виділено предикатив з означенням).

Яка розумна дівчина!

Окличні речення можуть бути також інших типів (розповідні, наказові і питальні). Вони мають відповідну емфатичну інтонацію і часто супроводжуються вигуками.

Why, it’s him! Oh, it will be very interesting!

Це він! Ооо, це буде дуже цікаво!

Look who is here!

Дивіться хто тут у нас!

Why, isn’t that funny?

А хіба це не кумедно?

Спеціальні запитання часто перетворюють на окличні речення, ставлячи вираз on earth після питального слова (для вираження сильного здивування, роздратування). Вживають тільки у фамільярній мові.

Where on earth is my pen?

Де в біса моя ручка?

Why on earth did you come so late?

Якого дива ти прийшов так пізно?

Who on earth told you that?

Хто ж тобі сказав це?

Окличні слова

Окличні речення нерідко утворюються за допомогою окличних слів what, how, які ставляться разом з виділеними словами на початку речення. Слово how вживається з прислівниками і з прикметниками, а слово what — з іменниками. Після окличного слова what із злічуваними іменниками в однині вживається неозначений артикль. Артикль не вживається перед незлічуваними іменниками і перед злічуваними іменниками у множині. Такі речення характеризуються прямим порядком слів (підмет — присудок) і спадною емфатичною інтонацією (сильне зниження тону на виділеному слові).

What a pretty room this is!

Яка ж красива кімната!

What a clever boy he is!

Який розумний хлопчик

What silly mistakes you’ve made!

Які ж дурні помилки ти робиш!

Найтиповішими в розмовній мові є окличні слова і фрази-речення, які складаються тільки з виділених слів з означеннями і окличними словами або без них. Ці речення часто супроводжуються вигуками.

How good of you to come!

Як добре, що ти прийшов!

How awful!

Який жах!

Oh, how wonderful!

О, це ж чудово!

Додатковий матеріал до теми “Окличні речення”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box