Окличні речення


В окличних реченнях висловлена думка супроводжується виявленням якихось емоцій (здивування, захоплення, радості, обурення тощо). В окличних реченнях часто виділяють якийсь член речення.

What a pretty hat you’ve got! (виділено додаток з означенням до нього).

How well he speaks English! (виділено обставину).

What a clever girl she is! (виділено предикатив з означенням).

Окличні речення можуть бути також інших типів (розповідні, наказові і питальні). Вони мають відповідну емфатичну інтонацію і часто супроводжуються вигуками.

Why, it’s him! Oh, it will be very interesting!

Look who is here!

Why, isn’t that funny?

Спеціальні запитання часто перетворюють на окличні речення, ставлячи вираз on earth після питального слова (для вираження сильного здивування, роздратування). Вживають тільки у фамільярній мові.

Where on earth is my pen?

Why on earth did you come so late?

Who on earth told you that?

Окличні речення нерідко утворюються за допомогою окличних слів what, how, які ставляться разом з виділеними словами на початку речення. Слово how вживається з прислівниками і з прикметниками, а слово what — з іменниками. Після окличного слова what із зчислюваними іменниками в однині вживається неозначений артикль. Артикль не вживається перед незчислюваними іменниками і перед зчислюваними іменниками у множині. Такі речення характеризуються прямим порядком слів (підмет — присудок) і спадною емфатичною інтонацією (сильне зниження тону на виділеному слові).

What a pretty room this is!

What a clever boy he is!

What silly mistakes you’ve made!

What wonderful news this isl

How tall you’ve grown!

How healthy you look!

How late it is!

Найтиповішими в розмовній мові є окличні слова і фрази-речення, які складаються тільки з виділених слів з означеннями і окличними словами або без них. Ці речення часто супроводжуються вигуками.

How good of you to come!

How awful!

Oh, how wonderful!

What a good idea!

What a shame!

What nasty weather!

What a hot day!

Splendid!

Fine!

 


Підпишіться на наш Telegram!