Питальні речення (Тип 3)
//

Питальні речення (Тип 3)

1 хвилина читання

Питальні речення (Тип 3), в яких питальне слово (who, what) є підметом або означенням до підмета, утворюються без інверсії і без допоміжного дієслова to do незалежно від складу присудка. За питальним словом (підметом) іде присудок, а після нього інші члени речення.

Структура питальних речень типу III

Означення до підметаПідметПрисудокІнші члени речення
Whatmakesyou think so?
Whichwayis shorterof the two?
Whocan answerthis question?
Whois absenttoday?

Where are you going?

Куди ти йдеш?

What makes him famous?

Що робить його знаменитим?

Have you finished painting the kitchen?

Ти закінчив фарбувати кухню?

За характером запитання і відповіді, яка вимагається на нього, питальні речення поділяються на два основних види: загальні запитання і спеціальні запитання.

Додатковий матеріал до теми “Питальні речення (Тип 3)”: