Питальні речення. Тип ІІІ.


Питальні речення, в яких питальне слово (who, what) є підметом або означенням до підмета, утворюються без інверсії і без допоміжного дієслова to do незалежно від складу присудка. За питальним словом (підметом) іде присудок, а після нього інші члени речення.

Структура питальних речень типу III 

Питальне слово

Присудок

Інші члени речення

Означення до підмета

Підмет

 

What

makes

you think so?

Which

way

is shorter

of the two?

 

Who

 can answer

this question?

 

Who

 is absent

today?

 

За характером запитання і відповіді, яка вимагається на нього, питальні речення поділяються на два основних види: загальні запитання і спеціальні запитання.


Підпишіться на наш Telegram!