Питальні речення. Тип II.


Питальні речення з присудком, до складу якого не входять слова to be, to have, а також допоміжні і модальні дієслова (крім to have), утворюються з допоміжним дієсловом to do. В цьому випадку присудок виражений будь-яким смисловим дієсловом (крім to be і to have) в Present або Past Indefinite. У питальних реченнях цього типу вживається дієслово to do у відповідному часі, особі й числі (do, does, did), яке ставиться перед підметом. Основа інфінітива смислового дієслова стоїть після підмета.

Питальні речення з модальним дієсловом to have (to) і дієсловом to have в складі фразового присудка (to have dinner і т. п.) також утворюються за цим зразком.

Якщо в реченні є питальне слово, воно ставиться на початку речення (перед допоміжним дієсловом to do).

Структура питальних речень типу II 

Питальне слово

Допоміжне дієслово

Підмет

Основа інфінітива смислового дієслова

Інші члени речення

 

Do

you

understand

me?

What

did

you

say?

 

 

Does

your brother

know

English?

 

Did

you

go

to the football match yesterday?

When

do

you

have

to leave?

When

do

you

have

breakfast?