Питальні речення (Тип 2)

Питальні речення (Тип 2)

Питальні речення (Тип 2) з присудком, до складу якого не входять слова to be, to have, а також допоміжні і модальні дієслова (крім to have), утворюються з допоміжним дієсловом to do. В цьому випадку присудок виражений будь-яким смисловим дієсловом (крім to be і to have) в Present або Past Indefinite. У питальних реченнях цього типу вживається дієслово to do у відповідному часі, особі й числі (do, does, did), яке ставиться перед підметом. Основа інфінітива смислового дієслова стоїть після підмета.

Питальні речення з модальним дієсловом to have (to) і дієсловом to have в складі фразового присудка (to have dinner і т. п.) також утворюються за цим зразком.

Якщо в реченні є питальне слово, воно ставиться на початку речення (перед допоміжним дієсловом to do).

Структура питальних речень типу II

Питальне словоДопоміжне дієсловоПідметОснова інфінітива смислового дієсловаІнші члени речення
 Doyouunderstandme?
Whatdidyousay? 
 Doesyour brotherknowEnglish?
 Didyougoto the football match yesterday?
Whendoyouhaveto leave?
Whendoyouhavebreakfast?

Does she know French?

Вона знає французьку?

When do you have to go to school?

Коли ти повинен йти до школи?

Додатковий матеріал до теми “Питальні речення (Тип 2)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box