Однакові слова в англійській мові

Однакові слова

Сьогодні ми розберемо однакові за написанням і звучанням слова в англійській мові. Ви навчитеся не плутати щоденник з молочними продуктами, а ярмарок з оплатою за проїзд.

 • Accept or except

Accept – /əkˈsept/; приймати, погоджуватися, допускати.

I can not accept his offer. I do not think it’s a good idea.

Я не можу прийняти його пропозицію. Я не думаю, що це хороша ідея.

Except – except /ɪkˈsept/; виключаючи, за вирахуванням.

Everyone was there except Sally, she was ill.

Всі були там, окрім Саллі, вона була хвора.

Зверніть увагу: accept – це дієслово, в той час як except найчастіше виступає прийменником або сполучником.

 • Affect or effect

Affect – /əˈfekt/; впливати, діяти, вести до зміни, негативно позначатися.

Weather always affects my mood.

Погода завжди впливає на мій настрій.

Effect – /ɪˈfekt/; результат, наслідок, ефект, вплив.

Good music can have a positive effect on our health.

Хороша музика може мати позитивний вплив на наше здоров’я.

Зверніть увагу: слово affect найчастіше виступає як дієслово, а effect – як іменник. Як дієслово effect іноді вживається в формальній мові в значенні «привести до виконання», «викликати дію». Наведемо приклад:

This politician has effected many reforms.

Цей політик привів у дію багато реформ.

 • Desert or dessert

Desert – /ˈdezə(r)t/; пустеля; нудне місце, де нічого не відбувається і не міняється.

A desert is a large area with dry weather.

Пустеля – велика територія з посушливою погодою.

Dessert – /ˈdezə(r)t/; десерт.

Ice cream is the best dessert for summer.

Морозиво – кращий літній десерт.

Зверніть увагу: слово desert може використовуватися і як дієслово в значенні «покинути», «залишити». Наведемо приклад:

Birds deserted this area because of cold weather.

Птахи покинули цю місцевість через холодну погоду.

 • Envelop or envelope

Envelop – /ɪnˈveləp/; огорнути, покрити з усіх боків.

Fog enveloped our city.

Туман огорнув наше місто.

Envelope – /ˈenvələʊp/; конверт, обгортка, обкладинка.

Please, find an envelope for my letter.

Будь ласка, знайди конверт для мого листа.

 • Loose or lose

Loose – /luːs/; прикметник – вільний, нещільно сидить, незафіксований.

She was dressed in a loose blouse and tight trousers.

Вона була одягнена у вільну блузку і облягаючі штани.

Lose – /luːz/; втратити, програти.

You’ll lose the game if you do not train.

Ти програєш в грі, якщо не будеш тренуватися.

Зверніть увагу: найчастіше loose вживається в якості прикметника, а lose – як дієслово. Деякі радять запам’ятовувати написання так: якщо вам потрібен дієслово «втрачати», то «втратьте» одну букву «o» в слові loose.

 • Principal or principle

Principal – /ˈprɪnsəp(ə)l/; директор школи, ректор університету, голова.

The principal of our university is a strict man.

Ректор нашого університету – суворий чоловік.

Principle –  /ˈprɪnsəp(ə)l/; принцип, правило, теорія.

Good client service is our important principle.

Гарне обслуговування клієнтів – наш основний принцип (роботи).

Зверніть увагу: слово principle позначає якесь правило, стандарт, принцип. А principal ми використовуємо, коли говоримо про когось головного: начальника, головного персонажа п’єси, ректора університету і т. Д.

 • Stationery or stationary

Stationery – /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/; канцтовари.

John provides our office with stationery.

Джон постачає наш офіс канцтоварами.

Stationary – /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/; нерухомий, стаціонарний.

We remained in a stationary bus until the police arrived.

Ми залишалися в нерухомому автобусі, поки не приїхала поліція.

Зверніть увагу: stationery – це завжди іменник, тобто він називає якісь предмети. У той же час stationary – прикметник, тобто за допомогою цього слова ми характеризуємо якийсь предмет як нерухомий.

 • Beside and besides

Beside – /bɪˈsaɪd/; поруч, біля.

There was a green vase beside the chair.

Біля стільця стояла зелена ваза.

Besides – /bɪˈsaɪdz/; Окрім того, що; в добавок до того, що; поряд з; заодно; крім того (як вступне словo).

He is a fair-weather friend. Besides, he is a dishonest person.

Він один тоді, коли йому це вигідно. Крім того, він нечесна людина.

Зверніть увагу: besides часто виступає в якості вступного слова, в таких випадках воно відокремлюється комою.

 • Cook or cooker

Cook – /kʊk/; повар.

I’m the best cook of the restaurant.

Я кращий кухар ресторану.

Cooker – /ˈkʊkə(r)/; кухонна плита.

He needs to buy an electric cooker for a new apartment.

Йому потрібно купити електричну плиту для нової квартири.

Зверніть увагу: слово cooker частіше використовується в Великобританії, в США плиту зазвичай називають словом stove.

 • Current and currant

Current – /ˈkʌrənt/; поточний, актуальний, діючий.

Current economic conditions make us save money.

Поточні економічні умови змушують нас берегти гроші.

Currant – /ˈkʌrənt/; смородина.

The jam is made of currant and raspberry.

Джем зроблений зі смородини та малини.

Зверніть увагу: current найчастіше вживається в якості прикметника і перекладається як «поточний», «діючий». Також словом current називають потік води або повітря, але воно рідше зустрічається в текстах або відео загальної тематики. Currant – це тільки іменник, позначає ягоду.

 • Effective and efficient

Effective – /ɪˈfektɪv/; дієвий, результативний.

Aspirin is an effective headache remedy.

Аспірин – дієві ліки від головного болю.

Efficient – /ɪˈfɪʃ(ə)nt/; ефективний, продуктивний.

This project made efficient use of our limited resources.

У цьому проекті були ефективно використані обмежені ресурси.

Зверніть увагу: різницю між цими словами досить складно вловити. Давайте спробуємо розібратися в них. Слово effective можна перевести як «має бажаний ефект», воно показує, чи був досягнутий результат. Слово efficient демонструє, наскільки продуктивно використовуються наявні ресурси: гроші, час і т. Д.

 • Personal and personnel

Personal –  /ˈpɜː(r)s(ə)nəl/; особистий, індивідуальний, власний.

Her personal experience helps her to teach students.

Її особистий досвід допомагає їй навчати студентів.

Personnel – /ˌpɜː(r)səˈnel/; персонал, кадри, штат.

We need good sales personnel in order to increase gross profit.

Нам потрібні хороші кадри в сфері продажів, щоб збільшити валовий прибуток.

Зверніть увагу: personal – це прикметник, тобто цим словом ми щось характеризуємо. Personnel – іменник, яким називають групу людей.

 • Quiet or quiet

Quiet – /kwaɪt/; досить, досить, в деякій мірі, зовсім, дуже, цілком.

He’s quite an interesting person.

Він досить цікава людина.

Quiet – /ˈkwaɪət/; тихий, безшумний, спокійний.

Her child is always quiet in front of strangers.

Її дитина завжди спокійна перед незнайомцями.

Зверніть увагу: слово quite – прислівник, який дає характеристику дієслова. У нашому прикладі він показує, наскільки цікава людина, наскільки вона впевнена. Quiet – прикметник, він дає характеристику іменника: дитина (яка?) Спокійна, двигун (який?) Тихий.

 • Sensible or sensitive

Sensible – /ˈsensəb(ə)l/; розсудливий, розумний.

The most sensible way of solving this problem is to learn English and pass an exam.

Найбільш розумний спосіб вирішення цієї проблеми – вчити англійську і здавати іспит.

Sensitive – /ˈsensətɪv/; чутливий, вразливий, ніжний, образливий.

My teeth are quite sensitive to cold drinks and food.

Мої зуби досить чутливі до холодних напоїв і їжі.

Зверніть увагу: в українську мову вже увійшло слово сенситивність (чутливість), сенситивний (чутливий), тому його буде простіше запам’ятати.

 • Shade or shadow

Shade – /ʃeɪd/; тінь для захисту від сонця, прохолодне місце.

I think we should find some shade to rest.

Я думаю, нам слід знайти тінь, щоб відпочити.

Shadow – /ˈʃædəʊ/; тінь від предмета або людини.

Vampires do not cast shadows.

Вампіри не відкидали тіні.

Зверніть увагу: щоб навчиться розрізняти ці два слова, уявіть собі таку ситуацію. Якщо в жаркий літній день ви встанете в тінь дерева (shadow), то опинитеся в прохолодному тіні (shade).

 • Conscience or conscious

Conscience – /ˈkɒnʃ(ə)ns/; совість.

Every time she cries he suffers a pang of conscience.

Кожен раз, коли вона плаче, він страждає від мук совісті.

Conscious – /ˈkɒnʃəs/; свідомість.

Jim was conscious throughout the operation.

Джим був у свідомості протягом всієї операції.

 • Dairy or diary

Dairy – /ˈdeəri/; молочний магазин, молочні продукти.

He is allergic to dairy.

У нього алергія на молочні продукти.

Diary – /ˈdaɪəri/; щоденник.

When I was a child I used to keep a diary.

Коли я був дитиною, я вів щоденник.

Написання і вимова цих слів доведеться просто запам’ятати, інакше за кордоном ви ризикуєте купити щоденник замість улюбленого молочного продукту.

 • Device or devise

Device – /dɪˈvaɪs/; пристрій, схема, план.

May I use electronic devices on board?

Я можу використовувати електронні пристрої на борту?

Devise – /dɪˈvaɪz/; винаходити, вигадувати, розробляти.

We’ve devised a plan to make our employees work better.

Ми розробили план, який стимулює працівників працювати краще.

Зверніть увагу: досить легко запам’ятати, як вживати кожне з цих слів. Потрібно іменник – беремо deviCe, потрібен дієслово – devise.

 • Fair or fare

Faire – /feə(r)/; ярмарок, чесний, світлий.

Kate is a cute girl with long fair hair.

Кейт мила дівчина з довгим світлим волоссям.

Fare – /feə(r)/; вартість проїзду / квитка.

A taxi driver asked her to pay her fare.

Водій таксі попросив її оплатити вартість поїздки.

Зверніть увагу: для запам’ятовування цих слів можна використовувати асоціації. Fare чимось схоже на українське «фара», але ж ми платимо fare якраз в транспорті з фарами.

 • Career or carrier

Career – /kəˈrɪə(r)/; кар’єра, професія, рід діяльності.

He made a successful career in the oil industry.

Він побудував успішну кар’єру в нафтовидобувній промисловості.

Carrier – /ˈkæriə(r)/; компанія-перевізник, транспорт, переносник (речей, хвороб).

If you are busy, we can send this equipment by carrier.

Якщо ви зайняті, ми можемо вислати це обладнання через перевізника.

Зверніть увагу: всі ми знаємо слово carry (переносити, перевозити), по аналогії з ним можна запам’ятати і слово carrier – перевізник.

Додатковий матеріал до теми “Однакові слова”:


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!