At an English Lesson (На уроці англійської мови)

English lesson

Читання є складовою частиною життя людей ще з давніх часів. Основною проблемою була доступність текстів потрібною мовою. Дібравшись до певного рівня, ви запросто зможете читати літературу мовою оригіналу, тому зараз же ми хочемо запропонувати вам тексти для тих, хто тільки починає цей складний, але захоплюючий шлях. Радимо приділити додаткові 20 хвилин на вивчення матеріалу. Тема сьогоднішнього тексту – At an English lesson.

At an English lesson

I am a pupil of the seventh form. I study at school 14 in Chernivtsi. Pupils at out school learn different languages: English, French, German and Spanish. Those are foreign languages. I learn English.

I have my English six times a week. Every Monday, Wednesday and Friday I take my English text-book, vocabulary and text-book and go to my English lesson.

The bell rings and the teacher and the pupils enter the classroom. We sit down at our tables open our text-books and the lesson begins. During the lesson we listen to the audio-record, ask each other question and speak out on what we have heard. Sometimes it is a story, sometimes it is a dialogue or a conversation. They are not very long but are always interesting. We speak English a lot, but we read texts from our text-book, too.

We also write sentences on the blackboard. Learn grammar rules and do exercises at the lesson. Every week we have our home reading class. At this lesson we speak about what we have read and discuss interesting moments from our book. I never get bad marks in my English because I always prepare my home lessons well. I like English lessons very much and come to them with enjoy.

Translation

Я учень сьомого класу. Я вчусь в школі №14 в місті Чернівці. Учні нашої школи вивчають різні мови: Англійську, Фарнцузьку, Німецьку та Іспанську. Це – іноземні мови. Я вивчаю англійську.

Уроки англійської мови у мене шість разів на тиждень. Кожні понеділок, середу та п’ятницю я беру підручник, словник та зошит йду на урок з англійської. Дзвонить дзвоник, і вчитель з учнями заходить в клас. Ми сідаємо за парти, відкриваємо підручники і урок розпочинається. Під час уроку ми слухаємо аудіо-запис, питаємо один одного запитання і спілкуємось про те, що ми прослухали. Інколи це розповідь, деколи це діалог або бесіда. Вони не дуже довгі, але дуже цікаві. Ми багато спілкуємось англійською багато та також читаємо тексти з книги.

На уроці ми також пишемо речення на дошці, вчимо граматичні правила. Кожного тижня у нас урок домашнього читання. На цьому уроці ми розповідаємо про те, що прочитали і обговорюємо цікаві моменти з книги. У мее ніколи немає поганих оцінок з англійської, томущо я завжди добре роблю домашнє завдання. Я дуже люблю уроки англійської мови і з великим захопленням йду на них.

Questions

  1. What language do you learn? – Яку мову ти вивчаєш?
  2. How often do you have English lessons? – Як часто у тебе уроки англійської?
  3. What do you often do there? – Що ви зазвичай робите на уроках?
  4. Do you have English home reading lessons? – Чи є у тебе уроки з домашнього читання?
  5. Do you listen to the audio-records during the English lesson? – Чи слухаєте ви аудіо-записи під час уроку англійської мови?
  6. Do you have good marks in your English lesson? – Чи хороші у тебе оцінки з англійської?

Пропонуємо оглянути наші путівники:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box