Фразове дієслово leave

фразове дієслово leave

Нам відомо, що основними значеннями дієслова leave є слова «залишати, їхати, залишати». Як фразове дієслово у нього не так багато значень, як, наприклад, у дієслова get. Але, тим не менш, як і break, воно входить в список найпопулярніших дієслів англійської мови. А, значить, фразове дієслово leave користується тією ж популярністю. Радимо запам’ятати кілька варіантів фразового дієслова leave з різними прийменниками, так ви істотно збагатите свій запас лексики, адже фразові дієслова є її невід’ємною і дуже важливою частиною.

Фразове дієслово leave та його значення

Які значення, відмінні від основного, ми можемо отримати, використовуючи фразове дієслово leave?

  • Leave about (around) – залишати (де попало)

Do not leave your money around.

Не залишайте гроші, де попало.

  • Leave aside – залишати в стороні, залишати без уваги

Let’s leave that matter aside for now and talk about the more urgent problems.

Давайте поки залишимо це питання і поговоримо про більш насущні проблеми.

  • Leave behind – залишати після себе, забувати, не взяти з собою, випередити, перевершувати.

We left in a hurry and she must have left her bag behind.

Ми їхали поспішаючи і вона, ймовірно, забула свою сумку.

He was left behind on the island.

Його покинули на острові.

I left him far behind.

Я залишив його далеко позаду.

  • Leave for / to – залишити на розсуд кого-небудь, дозволити кому-небудь робити щось.

She’s left the paperwork for you.

Вона залишила паперову роботу на тебе (на твій розсуд).

  • Leave in – зберегти, залишити.

A friend will never leave you in the lurch.

Друг ніколи не залишить тебе в біді.

Please, stop talking!
– Why, I left my thought in the air.

– Будь ласка, замовкни!
– Чому? Я не закінчив свою думку.

They left the fire in overnight.

Вони залишили камін палати усю ніч.

  • Leave off – кидати звичку, переставати робити щось, зупинитися, відвикнути.

Leave off biting your nails!

Перестань гризти нігті!

It’s not so difficult to leave off smoking.

Кинути палити не так важко.

Where did we leave off?

На чому ми зупинилися?

They left me off the list.

Вони не включили мене в список.

  • Leave on – залишити щось в такому ж стані (світло включеним), на колишньому місці, не знімати щось.

My son was afraid of sleeping in total darkness. So, we had to leave on the lights all night.

Мій син боявся спати в повній темряві. Тому нам доводилося залишати світло на всю ніч.

You can leave your hat on.

Ти можеш не знімати капелюха.

  • Leave out – залишити що-небудь (де-небудь), пропускати, не включати, не враховувати що-небудь, минути.

Do not leave him out!

Не забудьте його!

My mother will leave some cheese out for you.

Моя мама залишить тобі трохи сиру.

Leave me out of this!

Не втягуйте мене в це!

  • Leave over – відкладати, залишатися.

You can leave it over until tomorrow.

Ти можеш відкласти це на завтра.

There was a lot of food left over from the birthday party.

Після вечірки, присвяченій дню народження, залишилося багато їжі.
Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box