Артикль з власними назвами

Артикль з власними назвами

24.06.2019
1 хвилина читання

Ми вже писали про те, які артиклі слід вживати з географічними назвами і з власними іменами. У цій статті мова піде про артикль з власними назвами, які містять у собі імена, прізвища, прізвиська людей і клички тварин. Залежно від ситуації і від значення, яке ми вкладаємо в висловлювання, власна назва в англійській мові може вживатися з нульовим, означеним і неозначеним артиклем.

Нульовий артикль

З нульовим артиклем в англійській мові вживаються:

 • Власні імена:

Ann is a good girl.

Анна – гарна дівчинка.

Sparky is my favourite dog.

Спаркі – моя улюблена собака.

 • Власні імена в поєднанні зі словами Mr. (Містер), Mrs. (Місіс), captain (капітан), doctor (доктор):

Captain Hunt came back on Monday.

Капітан Хант повернувся в понеділок.

Mr. Davis is our neighbour.

Містер Девіс – наш сусід.

 • Власні імена в поєднанні з титулами та званнями:

Lieutenant Niхon was injured.

Лейтенант Ніксон був поранений.

Prince Charles lives in Great Britain.

Принц Чарльз мешкає у Великій Британії.

 • Власні імена в присвійному відмінку:

Tom’s cat scratched him yesterday.

Кот Тома подряпав його вчора.

Означений артикль the з власними назвами

Ми використовуємо означений артикль the з особистими іменами, якщо:

 • Хочемо уточнити, про яку саме людину йде мова, і повідомити про неї якусь додаткову інформацію:

I am talking about the Mr. Phillips I met this month.

Я говорю про те містера Філліпса, якого зустрів в цьому місяці.

That’s not the Elizabeth Kimberly I went to school with.

Це не та Елізабет Кімберлі, з якою я ходив в школу.

 • Необхідно підкреслити, що ми маємо на увазі саме відому особистість з таким ім’ям. The при цьому виділяється інтонаційно і перекладається україснькою як «той самий».

Do they mean the Andersen?

Вони мають на увазі того самого Андерсена?

Are you really the Rockefeller?

Ви і є той самий Рокфеллер?

 • Ім’я людини вживається з іменником, що позначає його професію:

The composer Mozart was originally from Austria.

Композитор Моцарт був родом з Австрії.

 • Прізвище вживається у множині для позначення всіх членів сім’ї:

The Robinsons are friends with the Makfersons.

Робінсони дружать з Макферсонами.

Неозначений артикль a / an

Ми вживаємо неозначений артикль a / an з власними назвами, якщо:

 • Використовуємо його як загальний іменник для позначення яскравих відмінних рис, навичок і умінь, притаманних людині:

He is an Einstein of our time.

Він Ейнштейн нашого часу.

He is a talented poet, but he’ll never become a Shevchenko.

Він талановитий поет, але він ніколи не стане Шевченком.

 • Мова йде про твір мистецтва, створений людиною:

Is that a Van Gogh in your living room?

Там у тебе у вітальні картина Ван Гога?

 • Ми говоримо про невідомому нам людину:

A Mrs. Barney is on the phone.

Вам телефонує якась місіс Барні.

Як бачите, від того, з яким артиклем вживається власне ім’я, залежить сенс висловлювання і переклад українською. У цій статті ми розповіли як використовувати артикль з власними назвами в англійській мові.

Для того щоб потренуватися застосовувати отримані знання на практиці, пропонуємо пройти наш тест:

____ Queen Elizabeth was the daughter of ____ Anne Boleyn.

Correct! Wrong!

____ Writer Benson created The Strange Case of ____ Dr. Merky and ____ Mr. Waters in 1886.

Correct! Wrong!

____ Doctor Wilson told me to take these pills.

Correct! Wrong!

____ Princess Diana and ____ Prince Charles were married for 16 years.

Correct! Wrong!

It was ____ Angela's dog that bit me.

Correct! Wrong!

This is ____ Jack I told you about.

Correct! Wrong!

He bought ___ Michelangelo, he must be very rich.

Correct! Wrong!

There is ____ Tyler Bronson at the door. I don’t know hir.

Correct! Wrong!

He’s not ____ captain Wick, we can’t trust him.

Correct! Wrong!

____ Mozart is my favourite composer.

Correct! Wrong!

Повернутисьнаверх

Don't Miss