Фразове дієслово put (частина друга)


Серед студентів, що вивчають англійську, фразові дієслова є однією з найбільш не улюблених тем. Це не дивно, бо через свою схожість і відмінності лише у прийменниках їх досить важко асоціювати з чимось для запам’ятовування. З цією проблемою все ж можна справитися. Найлегше всього прив’язати певне фразове дієслово до його синоніму і запам’ятати їх у парі. Вся родзинка фразових дієслів у тому, що далеко не кожен студент вживає їх у своєму спілкуванні. Але якщо ж ви один із тих, хто вивчив їх на відмінно, то ваша мова приємно здивує співрозмовників. Ми вже розглядали фразове дієслов put. Якщо Ви не читали, то ознайомтеся з першою частиною.

Put apartзберігати (кошти, час)

Petro put apart a considerable sum of money for a rainy day. – Петро відклав значну суму коштів на чорний день

Put aside відкладати час, перестати думати про щось, покласти кінець, економити

He was signing some papers, but put them aside when someone knocked at the door. — Він підписав папери, але відклав їх, коли хтось постукав у двері.

Putting aside his pride, he excused for his rude actions. – Переставши думати про гордість, він попросив пробачення за свої грубі дії.

In order to put aside some money one should plan his monthly income. – Для того аби відкласти гроші, ти повинен планувати свій щомісячний дохід.

Put away заховати (до тюрми), убивати (тварину через милосердя), розводитися

His wife put him away in a bughouse for 5 years. – Його дружина запхала його до дурдому на 5 років.

The family decided to put the old horse away to save her from suffering. – Сім’я вирішила усипити старого коня, аби зберегти його від страждань.

Natalka has made her mind to put him away. – Наталка вирішила з ним розвестися

Put back відстрочити, переносити, пересувати назад (стрілки годинника), обходитися

The meeting was put back to the next month. – Зустріч перенесли на наступний місяць.

My watch was fast so I put it back three minutes. – Мій годинник спішив, і я перевів його на 3 хвилини.

Their wedding put them back $ 15 000. – Їхнє весілля обійшлося їм в 15000 доларів.

Put forth напружувати сили, прикладати зусиль

Putting forth a great effort, he achieved his aim – Приклавши надмірних зусиль, він дістався своєї цілі.

Put forward висувати, пропонувати (ідею, кандидатуру), пересувати вперед (про стрілки годинника), прискорювати

Petr has been put forward as the member of the Democratic Party. – Петро був висунутий як представник партії демократів.

I put forward my watch for several minutes to be always in time. – Я переводжу стрілки годинника на декілька хвилин вперед, аби завжди бути вчасно.

Their decision has put the procedure of the signing of contract forward. – Їх рішення прискорило процедуру підписання контракту.

Put in подавати (скаргу, заяву), вводити (у дію), переривати розмову, вставляти слова, проводити час (за якоюсь справою), встановлювати апаратуру

After that case the family put in the complaint. Після того випадку сім’я подала скаргу.

The army put in the attack. – Армія почала наступ

I wanted to tell the truth but all the time she tried to put me in. – Я хотів розказати правду, але вона весь час намагалася мене перебити.

I put in one hour on my physical jerks every day. – Кожного дня я витрачаю час на фізичні вправи.

How much does it cost to put in the air-conditioner? – Скільки коштує встановити кондиціонер.

Put over – справляти враження, відкладати, завершувати, дістатися цілі

He was able to put himself over, so the audience really loved him. – Він міг справити хороше враження, тому публіка по-справжньому любила його.

We should put our beach party over, it’s too cold today. – Нам слід відкласти нашу пляжну вечірку, сьогодні надто холодно.

He has managed to put over his insidious plan. – Йому вдалося завершити свій підступний план.

Put together об’єднувати, спів ставляти, збирати

Put your hands together and start to dance. – Візміться за руки і починайте танцювати.

We will try to put our old team together, though it can be very difficult. – Ми постараємося зібрати разом нашу стару команду, хоча це може бути дуже важко.

Put up будувати будівлю, вивішувати оголошення, виставляти на продаж, підвищувати ціну, вкладати (кошти)

He is an architect, so he definitely knows how to put up the building. – Він архітектор, тому він точно знає як будувати будівлю.

We are going to put up “King Lear”. – Ми збираємося поставити «Короля Ліра».

One is not allowed to put up advertisements here. – Тут не дозволяється вивішувати оголошення.

The Klitchko decided to put up their old cottage. – Кличко вирішили свій старий котедж на продаж.

Rents are fixed and cannot be put up. – Встановлена орендна плата не може бути підвищеною.

I don’t have the opportunity to buy a flat, I can only put up my share. – У мене немає можливості купати квартиру, я можу лише внести свою долю.