Foreign Languages in Our Life (Іноземні мови у нашому житті)

Foreign Languages in Our Life

У сучасному світі неабияке значення має знання іноземної мови. Тому, треба якомога раніше зайнятися вивченням. Слід розуміти, що вчитися ніколи не пізно. Головне у цій справі -звернутися до справжніх професіоналів, які володіють величезним досвідом. Це запорука успіху. Щоб осягнути більше значення мов у нашому житті пропонуємо прочитати текст Foreign Languages in Our Life.

Foreign Languages in Our Life

Learning a foreign languages is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and efforts.

Nowadays it is especially important to know them. Some people learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the third studying languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign authors in the original, which makes your outlook wider. It is not surprising that many intellectuals and well-educated people are polyglots.

I study English. Nowadays English has become the world’s most important language in politics, science, trade and cultural relations. Over 1.5 billion people speak it. The native speakers of English live in Great Britain, United States of America, Australia and New Zealand.

English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South Africa Republic. English is one of the official languages of the United Nations Organization and other political organizations. Half of the world’s scientific literature is in English. It is the language of computers technology. To know English today is absolutely necessary for every educated man, for every good specialist.

English language is a wonderful language. It is the language of William Shakespeare, Johnathan Swift, Walter Scott, Charles Dickens.

The great German poet Goethe once said, “He, who knows no foreign language, does not know his own one”. That is why in order to understand oneself and environment one has to study foreign languages.

Переклад

Вивчення іноземних мов – нелегка справа. Це тривалий і складний процес, який вимагає багато часу та зусиль.

В наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають іноземні мови, тому що їм це потрібно для роботи, інші подорожують за кордоном, для  третіх вивчення мов – хобі. Всі, хто знайє іноземні мови, можуть розмовляти з людьми з інших країн, читати зарубіжних авторів в оригналі, що робить кругозір ширшим. Не дивно, що багато мислячих та широкоосвічений людей – поліглоти.

Я вивчаю англійську мову. У наші дні англійська стала найважливішою мовою світу, мовою політичних, наукових, торговельних і культурних відносин Це рідна мова понад півтора мільярда людей. Люди, для яких англійська мова – рідна мова, живуть у Великобританії, США, Австралії та Новій Зеландії.

Англійська – це одна з офіційних мов Ірландії, Канади, ПАР. Вона є офіційною мовою ООН та інших політичних організцій. Половина наукової літератури написана англійською мовою. Це мова комп’ютерних технологій. Знайти англійську абсолютно необхідно кожній освіченій людині, кожному хорошому спеціалісту.

Аглійська – чудова мова . Це мова великої літератури. Це мова Вільяма Шекспіра, Джонатана Свіфта, Вальтера Скотта, Чарлза Дікенса.

Великий німецький поет Вольфганг Гете одного разу сказав: “Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної”. Ось чому, щоб краще зрозуміти себе і довколишній світ, треба вивчати іноземні мови.

Запитання до тексту

  • How many people speak in English? – Скільки людей спілкується англійською?
  • Where does the native speakers of English live? – Де живут англомовні люди?
  • Who are the famous English poets? – Хто є популярними англійськими поетами?
  • What does Goethe say? – Що сказав Гете?
  • Do you like studying foreign languages? – Тобі подобається вчити іноземні мови?

Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!