John Constable

John Constable (Джон Констебл)

2 хвилини читання

Джо́н Ко́нстебл – англійський живописець, один з найталановитіших пейзажистів Англії та Західної Європи. Його творчість вплинула на французьких романтиків, художників барбізонської школи й імпресіоністів. Пропонуємо ознайомитись з його біографією в тексті – John Constable.

John Constable

John Constable, one of the greatest landscape painters, was born in Suffolk, June 11, 1776. He was the son of a wealthy miller.

He began to take an interest in landscape pain-ting while he was at grammar school. His father did not favour art as profession. As a boy Constable worked almost secretly, painting in the cottage of an amateur painter. His keen artistic interest was such that his father allowed him to visit London in 1795, where he began to study painting. In 1799 Constable entered the Royal Academy School in London. He was the first landscape painter who considered that every painter should make his sketches direct from nature, that is, working in the open air.

Constable’s art developed slowly. He tried to make his living by portraits. His heart was never in this and he achieved no popularity. Cons-table was a realist. He put into his landscape the cattle, horses, the people working there. He put the smiling meadows, the sparkle of the sun on rain, or the stormy and uncertain clouds.

The most notable works of Constable are “Flatford Mile”, “The White Horse”, “The Hay Wain”, “Waterloo Bridge”, “From Whitehall stairs” and others.

In England Constable never received the recognition that he felt he was due. The French were the first to acclaim Constable publicly. His influence upon foreign painting schools has been powerful. Constable may truly be considered the father of modern landscape painting.

Переклад

Джон Констебль, один із найвідоміших пейзажистів, народився в місті Саффолк, 11 червня 1776 року. Він був сином заможного мірошника.

Він почав цікавитися живописом ще в початковій школі. Його батько не схвалив мистецтво як професію. Хлопчиком Констебль прцював крадькома, малюючи в будинку художника-аматора. Його інтерес до живопису переконав батька послати його в 1795 році в Лондон, де він почав вивчати живопис. В 1799 році Контсебель вступив до школи при Королівській Академії в Лондоні. Він був першим з пейзажистів, хто вважав, що необхідно робити змальовки з натури, тобто працювати на відкритому повітрі.

Майстерність Констебеля розвивалась поступово. Він почав заробляти на прожиття, малюючи портрети. Його серце ніколи не схилялося до цього, і тому він не досяг популярності. Констебель був реалістом. На своїх полотнах він зображував тварин і працюючих людей. Він малював росяні луки, іскри сонця в краплинах дощу і суворі грозові хмари.

Найвідоміші роботи Констебля – “Млин Флатворда” “Білий кінь” “Віз Сіна” “Міста Ватерло” “За сходів Уайтхола” та ін.

В Анлгії Контсебль не отримав  визнання, на яке чекав по праву. Французи перші публічно визнали його. Його вплив на зарубіжні школи живопису був величезним. Констебля можна по праву визнати засновником пейзажного жанру.

Запитання до тексту

  • When John Constable was born? – Коли народився Констебль?
  • Where he was born? – Де він народився?
  • Did his father let him paint? – Чи батько дозволяв йому малюувати?
  • Where he was studying art at first? – Де він почав вчитись малюванню?
  • Where he firstly received recognition? – Де його визнали вперше?

Не забудьте оглянути наші роботи: