Правила читання: голосні букви

Правила читання

У попередній статті «Правила читання англійської мови: приголосні букви» ми розглянули основні правила читання приголосних букв. Не думайте, що, запам’ятавши тільки їх, ви будете правильно читати будь-англійське слово. Обов’язково зустрінете одне, яке буде читатися не по правилу. Але так, 90% лексики вам підкориться. У будь-якому випадку, знаючи ці закономірності читання різних буквосполучень, ви зможете здогадатися про те, як читається потрібне вам слово. А якщо будете сумніватися, все ж загляньте в словник.

Правила читання англійської мови: голосні букви

Першою в черзі буква А

 1. [Ei] у відкритому наголошеному складі, в поєднанні з ai, ay, і перед буквосполученням ange: baker, crane, cable, gain, rain, bay, stay, change, dangerous. Серед винятків: many, have, said.
 2. В поєднаннях ai, ay, age в ненаголошеному складі ця буква дає звук [i]: carriage, captain, storage.
 3. [Æ] в закритому складі: cap, dangle, factor, hatch, rash, rat.
 4. [Ɔ] в закритому складі після w, wh: wad, waffle, what.
 5. [Ə] в ненаголошеному складі: myopia, pasta, regalia.
 6. [ƐƏ] в поєднанні з air, are: hair, bare, pair, rare, stair, mare.
 7. [A:] в поєднанні з ar, aft, ass, ance, ast, ath, ans, ask, ant, alf, anch: card, barge, craft, after, grass, dance, glance, last, past, rather, father, answer, bask, task, plant, grant, half, calf, branch. Серед винятків: mass, gather, pathos.
 8. [Ɔ:] перед l або l + приголосна, а також в поєднанні з au, aw, aught, auth, war, quar: call, football, altogether, paunch, law, caught, authority, warble, quart, quarterly.

Другою буквою стане О

 1. [Ou] у відкритому наголошеному складі, перед буквою l, буквосполученнями ll, ld, st, а також в поєднанні з oa і ow (в кінці слів): so, ago, note, provoke, rose, enroll, bold, coat, oath, oat, road, boast, show, mow, blow, most, post. Серед винятків: do, does, who, now, how, cost, lost.
 2. [Ɔ] в закритому наголошеному складі: plot, fox, spot, knot, drop.
 3. [U:] в поєднанні з oo: moon, afternoon, poop, rooter. Винятки: good, wood, foot, etc.
 4. [U] в поєднанні з oo, але перед буквою k: cook, look, brook, hookey, nook, rookie.
 5. [Au] в поєднанні з ou, ow в середині слова: gown, clown, crown, crowd, about, cloud, proud, bound. Серед винятків: enough, country, double, touch, young, bowl.
 6. [Ɔi] в поєднанні з oi, oy: choice, voice, boil, spoil, enjoy, loyal, toy.
 7. [Ɔ:] в поєднанні з or в нагологеній позиції, а також з oor, ore, oar, ough + t і our (в середині слова): fort, corn, boring, torn, adore, floor, door, therefore, more, board, bought, fought, sought, source, mourn, course, pour. Серед винятків: poor, moor, courage. Поєднання з our під наголосом може продукувати і інший звук – [auƏ]: hour, sour, lour, але four [fƆ:]. Це ж поєднання в кінці слів передається звуком [Ə], так само як і поєднання з or в ненаголошеній позиції: neighbour, labour, doctor, creator, illustrator.
 8. [Əs] – саме так ми читаємо поєднання ous в кінці слів: glamorous, tremendous, curious.
 9. [Ə:] – це читається в поєднанні wor в наголошеній позиції: world, workable, worse, worship. Виняток: worn [wƆ: n].
 10. [ᴧ] – такий звук виникає при читанні сполучень oth, on, om, ov під наголосом: mother, other, month, son, some, become, lover, dove. Зверніть увагу: both [bouƟ].

Третьою – буква Е

 1. [I:] у відкритому наголошеному складі і поєднанні з ee, ea: be, fetor, Steve, feel, peel, teeth, seem, breathe, dean, meal, peace. Серед винятків: great [greit].
 2. [E] в закритому наголошеному складі і в поєднанні ea перед буквами d, n і буквосполученнями th, sure: nest, pet, mental, spread, steady, feather, weather, measure, treasure, meant, cleanser. Серед винятків: read [ri:d], lead [li:d].
 3. [Ei] в поєднаннях ei, ey в наголошеному складі: prey, convey, eight, freighter.
 4. [Ju] читаємо з поєднанням з eu, ew: few, nephew, Europe, deuterium.
 5. [Ə:] слід читати в поєднанні з er в наголошеному складі, і в ear, за яким слід приголосна: deserve, Berlin, mercy, earth, pearl, dearth. Серед винятків: heart [ha:t]. Якщо ж поєднання er знаходиться в ненгаолошеній позиції, з’являється той же самий звук, тільки короткий, а не довгий [Ə]: limber, answer, producer, perhaps.
 6. [IƏ] будемо вимовляти в поєднанні з ear, eer, ere: near, dear, fear, career, steer, here, hemisphere. Серед винятків: bear [beƏ], there [ƐƏ], were [wƏ:].
 7. [I] – саме так буде читатися буква E в відкритому ненаголошеному складі (включаючи поєднання er), в поєднанні з et і ey в кінці слів: prevent, erect, exact, regret, restore, regress, bonnet, planet, closet, journey, attorney , honey.

Переходимо до голосної букви I.

 1. [Ai] в наголошеному відкритому складі, в поєднанні з ie на кінці односкладових слів і перед такими буквосполученнями, як nd, ld, gn, gh: prime, kite, bite, die, blind, mind, wind (виток), child, wild, design, sign, sigh, high, fight, bright. Серед винятків: wind [wind] – вітер, gild [gild], live, forgive, cinema.
 2. в закритому наголошеному складі і в ненаголошеній позиції ця буква читається як [i]: brick, risk, whist, testimony, handiwork, inclusion.
 3. довгий звук [i:] виходить при поєднанні з ie в середині кореневих слів: field, priest, grief, believe. Виняток: friend [frend].
 4. [Ɛ:] вимагає поєднання ir в наголошеній позиції: stir, first, thirty, girl.
 5. [AiƏ] в поєднаннях ire, ia, io: desire, mire, diagnosis, bias, violinist, riot.

Передостанній голосною буквою стане Y

 1. [Ai] в наголошеному відкритому складі: cry, lye, byway, cynosure.
 2. [I] в закритому наголошеному складі і в відкритому ненаголошеному: mystery, syntax, randy, oily, quandary. Але: apply [Ə’plai]
 3. в поєднанні yr + приголосна буква це звук [Ɛ:]: myrtle. А в тому ж поєднанні тільки в компанії з наступною голосною ми отримуємо звук [aiƏ]: lyre, pyre, gyration.
 4. [J] на початку слова перед голосними: yard, yellow, yawl, youth, yet, yolk.

І, нарешті, буква U

 1. [Ju] в наголошеному відкритому складі: puce, mute, lurid, fuel, cucumber.
 2. [ᴧ] в закритому складі: publicity, pug, mug, mustard, butter, fun, hurry. Серед винятків: put, push, pull, full, etc.
 3. [Ɛ:] в поєднанні ur в наголошеному складі: purpose, purse, hurl, urban, urge. Але: current [‘kᴧrƏnt].
 4. а в тому ж поєднанні, але в ненаголошеному складі, так само як і просто в ненаголошеному, ця буква читається [Ə]: suggest, supply, mustache, suppose. Зверніть увагу: mercury [‘mƏ: kjuri].
 5. [JuƏ] перед буквою r і подальшою голосною: pure, furious, mural. Але: sure [ʃuƏ].
 6. [U:] після букв l, r, j в поєднаннях ue, ui: true, blue, juice.

Якщо ви займаєтеся з викладачем, то вивчення цього матеріалу взагалі не викличе труднощів, цьому присвячують максимум одне заняття. Насправді, правила читання англійської мови не такі складні, як може здатися спочатку. Просто їх досить багато, і стільки ж винятків. Саме тому і виникають труднощі, коли ми намагаємося читати англійською. Але все приходить з досвідом. І навчитися правильно читати можна!

Додатковий матеріал до теми “Правила читання”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box