Клімат України (Climate of Ukraine)

Клімат України

Вплив людини на клімат почав проявлятися кілька тисяч років тому в зв’язку з розвитком землеробства. Давайте більше дізнаємось про клімат України і водночас поповнимо словничок новими словами.

Climate of Ukraine

The climate of Ukraine is determined by its geographical location. Ukraine’s territory lies in the temperate belt. In general the country’s climate is temperately continental, being subtropical only on the southern coast of the Crimea. The differences in climate are caused by many factors: the latitude, relief, altitude, and proximity to seas and oceans. The climate varies not only from north to south, but also from the northwest to, the southeast as the warm damp air masses moving from the northwestern Atlantic weaken and become dries. A characteristic feature of the climate is an increase in its continental nature from west to east.

Climate features

A feature, of Ukraine’s climate is the considerable fluctuation in weather conditions from year to year. Alongside very wet years there can be droughts, whose effect increases to the south and east. There are frequent oscillations in weather in the regions of the Crimean and Carpathian Mountains.

Average temperature

The average yearly temperature in Ukraine varies between +5.5, +7°C (42, 44.5°F) in the north and +11, +13°C (52, 55.5°F) in the south. The coldest month is January, with a record low of 42°C. The warmest month is July with are record high of 40°C.

Average rainfalls

Precipitation (rain, snow, and other forms of moisture) ranges from about 30 inches (76 cm) a year in the north to about 9 inches (23 cm) in the south. The highest rainfall is in the Carpathian and Crimean mountains (31.5 to 63 inches).

On the southern coast of the Crimea the climate is subtropical Mediterranean, inasmuch as the Crimean Mountains obstruct the movement of cold Arctic air to the coast. These climatic features have contributed to the creation of one of the best resort areas in Ukraine.

Переклад

Клімат України визначається його географічним положенням. Територія України лежить в помірному поясі. Взагалі клімат країни помірно-континентальний, будучи субтропічним лише на південному узбережжі Криму. Відмінності клімату зумовлені багатьма факторами: широтою, рельєфом, висотою та близькістю до морів та океанів. Клімат змінюється не тільки з півночі на південь, але і з північного заходу на південний схід, оскільки теплі вологі повітряні маси, що рухаються з північно-західної Атлантики, слабшають і пересихають. Характерною особливістю клімату є посилення його континентальної природи із заходу на схід.

Особливість клімату

Особливістю клімату України є значне коливання погодних умов з року в рік. Поряд із дуже вологими роками можуть бути посухи, вплив яких посилюється на південь та схід. У регіонах Кримської та Карпатської гір спостерігаються часті коливання погоди.

Середня температура

Середньорічна температура в Україні коливається між +5,5, + 7 ° C (42, 44,5 ° F) на півночі та +11, + 13 ° C (52, 55,5 ° F) на півдні. Найхолодніший місяць – січень, рекордно низький – 42 ° C. Найтепліший місяць – липень, рекордно високий – 40 ° C.

Середні опади

Опади (дощ, сніг та інші форми вологи) коливаються приблизно від 30 дюймів (76 см) на рік на півночі до близько 9 дюймів (23 см) на півдні. Найбільше опадів у Карпатах та Криму (31,5 – 63 дюйма).

На південному узбережжі Криму клімат субтропічний середземноморський, оскільки Кримські гори перешкоджають руху холодного арктичного повітря до узбережжя. Ці кліматичні особливості сприяли створенню однієї з найкращих курортних зон України.

Додатковий матеріал до теми “Клімат України (Climate of Ukraine)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box