Присудкові підрядні речення (Predicative Clauses)

Присудкове підрядне речення виконує в складнопідрядному реченні функцію предикатива (іменної частини складеного присудка) головного речення. Присудкові підрядні вживаються не часто. Вони вводяться: сполучними займенниками what,…

Підметові підрядні речення (Subject clauses)

В англійській мові підметове підрядне речення виконує в складному реченні роль підмета головного речення. Підметове підрядне звичайно ставиться після присудка, причому в цьому випадку головне…

Типи підрядних речень

Підрядні речення в англійській мові поділяються на такі типи залежно від ролі, яку вони виконують у складнопідрядному реченні: Підметові підрядні речення (Subject Clauses). Присудкові підрядні…

Підпишіться на наш Telegram!