Тире в англійській мові (The Dash)

Тире в англійській мові використовується у наступних випадках: перед переліченими однорідними членами чи після однорідних членів, якщо вони вживаються з узагальненим словом:   Cameras, binoculars,

Крапка з комою (The Semicolon)

Крапка з комою в англійській мові вживається у наступних випадках: замість крапки (чи замість коми) між частинами складносурядного речення, поєднаного сполучниковою чи безсполучниковою конструкцією. В