Browse Category

Синтаксис - Page 3

Розділ граматики, який вивчає способи поєднання й розміщення слів у мові.
Present Simple Negative

Present Simple Negative простими словами

23.12.2019
1 хвилина читання
В цій статті ми розберемо утворення Present Simple Negative простими словами. Щоб утворити заперечне речення використовуючи допоміжне дієслово “be” в теперішньому простому часі, частинка “not” ставиться перед дієсловом. Для інших дієслів використовуються допоміжні дієслова “do not” або “does not”. Заперечення з “be” Дієслово “be”
Present Simple

Present Simple простими словами

20.12.2019
2 хвилини читання
The Present Simple Present Simple використовується для того, щоб показати простий факт, дії, які часто повторюються та описати речі, які завжди є правдивими. I eat (початкова форма дієслова to eat) lunch at noon every day (прислівники часто використовуються з теперішнім часом). She eats (з
Умовне речення

Умовні речення для Кембриджських іспитів.

08.08.2019
4 хвилини читання
Нашу статтю ми розпочнемо з основ. Які ж це умовні речення (a conditional sentence)? Це складне речення, що складається з головного (a main clause) і підрядного речень (a subordinate clause). Причому підрядне позначає умову і вводиться такими сполучниками (conjunctions): if – якщо; in case
Порядок слів у реченні

Порядок слів у реченні

06.08.2019
4 хвилини читання
Порядок слів у реченні – тема для багатьох тяжка, але цей матеріал необхідно добре засвоїти, так як речення – це основа письмової та розмовної мови. Відразу зробимо застереження, що в цій статті ми розглядаємо правила побудови стандартного речення в англійській мові. Ми не приділимо
Повернутисьнаверх