Артиклі з унікальними іменниками

Артиклі з унікальними іменниками

Унікальними ми називаємо іменники, що позначають єдині в своєму роді предмети і явища. А так як ці предмети і явища поодинокі, то вони вживаються з означеним артиклем. Давайте подивимося, як правильно використовувати артиклі з унікальними іменниками.

Космічні об’єкти і явища:

 • the cosmos – космос;
 • the universe / the Universe – всесвіт (як місце, в якому ми живемо) / Всесвіт (як астрономічний термін);
 • the earth / the Earth – земля (як поверхня планети) / Земля (як планета);
 • the galaxy / the Galaxy – галактика (як явище) / Галактика (як місце, в якому ми живемо);
 • the Milky Way – Чумацький Шлях;
 • the moon / the Moon – місяць (як явище) / Місяць (як назва астрономічного тіла);
 • the sun / the Sun – сонце (як явище) / Сонце (як назва астрономічного тіла);
 • the solar system (як явище) / the Solar System (як назва планетної системи) – Сонячна система.

The galaxy we live in is called the Milky Way.

Галактика, в якій ми живемо, називається «Чумацький Шлях».

There are many theories about the origin of the Universe.

Є безліч теорій про походження Всесвіту.

Географічні терміни:

 • the atmosphere – атмосфера;
 • the equator – екватор;
 • the globe – земну кулю;
 • the hemisphere – півкуля;
 • the ground – земля (як порода, грунт);
 • the zenith – зеніт;
 • the horizon – горизонт;
 • the weather – погода;
 • the sky – небо;
 • the sea – море;
 • the ocean – океан;
 • the environment – навколишнє середовище;
 • the South Pole – Південний полюс;
 • the North Pole – Північний полюс;
 • the Arctic Circle – Північне полярне коло;
 • the Antarctic Circle – Південне полярне коло;
 • the Pole Star (= the North Star) – Полярна зірка.

The ground was covered with yellow leaves.

Земля була встелена жовтим листям.

Would you like to live in a cottage by the ocean?

Не хотів би ти жити в котеджі на березі океану?

Сторони світу:

 • the north / the North – північ (як напрямок) / Північ (як територіальне позначення);
 • the south / the South – південь (як напрямок) / Південь (як територіальне позначення);
 • the east / the East – схід (як напрямок) / Схід (як територіальне позначення);
 • the west / the West – захід (як напрямок) / Захід (як територіальне позначення).

The mountains are in the west of the country.

Гори розташовані на заході країни.

The South was defeated by the North in the Civil War.

Південь був переможений Північчю в Громадянській війні.

Інші унікальні об’єкти:

 • the pope / the Pope – Папа Римський / Папа Римський;
 • the Internet – Інтернет;
 • the world – світ.

Do you know what languages ​​are spoken in different parts of the world?

Ти знаєш, якими мовами говорять в різних частинах світу?

Today we can buy goods over the Internet.

Сьогодні ми можемо купувати товари через Інтернет.

Особливості вживання артиклів з унікальними іменами

 • Окремо поговоримо про іменник Earth (Земля). Якщо воно використовується як власна назва, тобто назва планети, тоді пишеться з великої літери. Артикль в цьому випадку вживається нульовий, іноді – означений.

(The) Earth is the planet we live on.

Земля – ​​це планета, на якій ми живемо.

Назва супутника Землі, Місяця, і найбільшої зірки, Сонця, в англійській мові використовується з означеним артиклем і пишеться з великої літери – the Moon і the Sun.

The Moon is the only natural satellite of Earth.

Місяць – це єдиний природний супутник Землі.

Our planet moves around the Sun.

Наша планета обертається навколо Сонця.

 • Словосполучення «папа римський» як в українською, так і англійською мовами пишеться з великої літери в офіційних паперах і документах, з маленької – в неофіційному писемному варіанті.

Jill, did you hear the speech of the pope yesterday?

Джилл, ти чула промову Папи Римського вчора?

 • Слово «Інтернет» в українській і англійській традиційно прийнято писати з великої літери.

I can not find it on the Internet.

Я не можу знайти це в Інтернеті.

 • Якщо у унікального іменника є визначення, яке його описує, то цілком можливо вживати невизначений артикль.

A young moon appeared in the sky.

На небі з’явився молодий місяць.

This book transported her to a beautiful world.

Ця книга перенесла її в прекрасний світ.

 • Зверніть увагу, що в сталих виразах можуть зустрічатися неозначений і нульовий артиклі.

– Does he often come round?
– Once in a blue moon.

– Він часто заходить в гості?
– Дуже рідко.

East is East, and West is West and they shall never meet.

Схід – це Схід, Захід – це Захід, і вони ніколи не перетнуться.

– Will you buy me a tiara?
– You are asking / crying for the moon!

– Ти купиш мені тіару?
– Ти просиш неможливого!

Ми вивчили як вживати артиклі з унікальними іменниками в англійській. Якщо ви хочете перевірити, як добре зрозуміли цю тему, пройдіть наш тест:

We must take measures to protect ____ environment.

Correct! Wrong!

____ Pole Star is a guiding star.

Correct! Wrong!

____ Milky Way contains ____ Solar System.

Correct! Wrong!

What is in ____ south of your region?

Correct! Wrong!

The sun’s rays pass through ____ atmosphere to warm the surface of … earth.

Correct! Wrong!

I can’t see anything in ____ cloudy sky.

Correct! Wrong!

At noon the sun is at ____ zenith.

Correct! Wrong!

Don’t be a child. Stop crying for ____ moon.

Correct! Wrong!

Venus is closer to ____ Earth than Mars.

Correct! Wrong!

Look it up on ____ Internet.

Correct! Wrong!


Підпишіться на наш Telegram канал!